Zapisnik sa 4. (izvještajne) sjednice Skupštine športske zajednice

ZAPISNIK SA 4. (IZVJEŠTAJNE) SJEDNICE Krapinsko-zagorske županije održane 17. ožujka 2014. s početkom u 19,10 sati u Restoranu „Zaboky“ u Zaboku. Dnevni red: 1. Usvajanje Dnevnog reda i verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice, 2. Izbor radnih tijela: a. radnog predsjedništva, b. izbor Verifikacionog povjerenstva, c. zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, d. izviješće Verifikacionog povjerenstva, 3.…

Detaljnije...

Skraćeni zapisnik sa 3. sjednice Skupštine

SKRAĆENI ZAPISNIK sa 3. (izvještajne) sjednice Skupštine Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 18. ožujka 2013. s početkom u 19,10 sati  u Restoranu „Bolji život“ u Konjščini. Dnevni red: 1. Usvajanje Dnevnog reda i verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice, 2. Izbor radnih tijela: a. radnog predsjedništva, b. izbor Verifikacionog povjerenstva, c. zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,…

Detaljnije...