Zapisnik sa 5. sjednice Izvršnog odbora

ZAPISNIK sa 5. sjednice Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 17. 12. 2015. godine u Zaboku. Prisutni: Stjepan Fotivec, Ivica Balagović, Stjepan Merkaš, Albert Kontak, Branko Krkalo, Robert Špoljar, Željko Stošić, Saša Kundih, Vanja Brundula, Tatjana Tuđa, Zlatko Paučnik, Boris Galoić i Zdenko Kozina. Odsutni: Božidar Ladišić,Željko Lukina,Ozren Hanžek iStjepan Latin. Sjednici je prisustvovao…

Detaljnije...

Zapisnik sa 4. sjednice Izvršnog odbora

ZAPISNIK sa 4. sjednice Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 28. 9. 2015. godine u Zaboku.

Prisutni: Stjepan Fotivec, Ivica Balagović, Stjepan Merkaš, Albert Kontak, Branko Krkalo, Božidar Ladišić, Željko Lukina, Željko Stošić, Ozren Hanžek, Saša Kundih, Vanja Brundula, Stjepan Latin,Tatjana Tuđa, Zlatko Paučnik, Boris Galoić i Zdenko Kozina. Sjednici je prisustvovao i blagajnik Boris Roman Blažinić.

Odsutni: Robert Špoljar.

 Sjednica je započela s radom u 19,05 sati.

Detaljnije...