SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 21. sjednice Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 23. 2. 2015. u 18,00 sati u Zaboku.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 20. sjednice Zajednice,
 2. Izbor najboljih sportaša i sportašica KZŽ,
 3. Financijsko izviješće za period od 1. 1. do 31. 12. 2014. g.,
 4. a) izviješće blagajnika,
 5. b) izviješće Nadzornog odbora,
 6. Godišnji popis imovine i obaveza,
 7. Program javnih potreba za 2015. godinu,
 8. Zamolbe: KBK savez, Razvor 2015., Skijaški savez, Savez sportske rekreacije,
 9. Raspodjela sredstava za redovitu djelatnost udruga za 2015. godinu,
 10. Prva dotacija udrugama i savezima,
 11. Isplate udrugama temeljem Ugovora sa Županijom (ŠD Olimp Terme Tuhelj, Košarkaški klub Zabok, Kup skiiroler Oroslavje i Nogometni savez),
 12. Stipendije za vrhunske sportaše (I. do III. kategorija),
 13. Organizacija 14. olimpijskog festivala dječjih vrtića,
 14. Primijenjena računala,
 15. Izmjene i dopune Statuta ŠZKZŽ,
 16. Utvrđivanje domaćinstva Izborne skupštine,
 17. Dnevni red 1. (izborne) sjednice Skupštine Športske zajednice KZŽ,
 18. Utvrđivanje članova Skupštine,
 19. Razno.

Predsjednik Zajednice Stjepan Fotivec je pozdravio prisutne, te predložio Dnevni red iz poziva za sjednicu.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Primjedbi na skraćeni zapisnik nije bilo te je on verificiran jednoglasno.

Ad. 2.

 1. Piljek: Zahvaljuje Ivici Blagoviću i Saši Kundihu koji su realizirali protokol svečanosti. Zahvaljuje i predsjedniku te Željku Šegini i Krunoslavu Kušanu koji su obavili posao vezan za uređenje sale. Opet su se javile nekorektnosti vezane uz dolazak nenajavljenih gostiju. Ove su godine potpuno nepoštovanje protokola pokazali ljudi iz Streljačkog društva Veliko Trgovišće odakle je došlo nenajavljenih i nepozvanih sedam osoba. Nevolje su izazvali i novinari kojih je bilo desetak, a od kojih je samo troje najavilo dolazak.
 2. Balagović: Potvrđuje gornje navode i izražava razočaranje ponašanjem koje je znatno poremetilo početak svečanosti.
 3. Kundih: Napominje da se je dio pozvanih neprikladno ponašao tijekom svečanosti.

S Fotivec: Na sam tijek svečanosti negativno se je odrazilo i kašnjenje gostiju koji su trebali predavati nagrade.

Prijedlog odluke:

Za proglašenje najboljih sportašica i sportaša za 2015. godinu uz pozive novinare treba upozoriti da se bez akreditacija neće moći pratiti svečanost. Od udruga čiji sportaši primaju nagrade traži se poštivanje protokolarnih pravila. Kršenje protokolarnih pravila u budućnosti za sobom će povlačiti sankcije. Ovakav stav Izvršnog odbora ponukan je nastojanjem da se na svečanosti osiguradostojanstveni tijek proglašenja uz ugodnu atmosferu za sve prisutne.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 3.

Prijedlog odluke:

Prihvaća se financijsko izviješće i izviješće Nadzornog odbora za period od 1. 1. do 31. 12. 2014. godine. Financijsko izviješće i izviješće Nadzornog odboraiz poziva za sjednicu sastavni je dio odluke Izvršnog Odbora.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 4.

Prijedlog odluke:

Prihvaća se Izviješće o godišnjem popisu za 2014. godinu.Izviješće o godišnjem popisu sastavni je dio odluke Izvršnog Odbora.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 5.

Prijedlog odluke:

Plan i program javnih potreba Športske zajednice KZŽ za 2015. godinu

Cilj Zajednice je da svojim djelovanjem pridonosi:razvitku i promicanju športa na području Županije,poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskihšportskih dometa, razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko-rekreacijskih aktivnostigrađana i osoba osoba s posebnim potrebama,promicanju odgojnih funkcija športa, fair play-a, razumijevanja, tolerancije iodgovornosti kroz bavljenje športom i širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaću da u svom djelokrugu:utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa na području Županije,potiče i promiče šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom, sudjeluje, zajedno sa školskim športskim savezom, u predlaganju javnih potreba koje se odnose na provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa športa,usklađuje aktivnosti svojih članica,objedinjuje i usklađuje programe športa te predlaže program javnih potreba u športu Krapinsko –zagorske županije, sudjeluje u njegovu ostvarenju, te podnosi izviješća o realizaciji programa,utvrđuje kriterije i postupak izbora, te bira najbolje športaše i športske udrugeŽupanije, skrbi o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava,sudjeluje u stvaranju uvjeta za pripremu športaša za olimpijske igre, svjetska, europska i nacionalna prvenstva te druga međunarodna natjecanja,sudjeluje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima, sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih,sudjeluje u skrbi o javnim športskim građevinama,promiče stručni rad u športu,obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i Statutom Zajednice.

Ugovorom o korištenju sredstava iz Županijskog proračuna za 2015. godinu predviđeno je 840.000,00 kuna za financiranje programa Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije za sljedeće programe i korisnike:

Program Iznos
1. sredstva za redovitu djelatnost članica Zajednice temeljem Pravilnika 397.000
2. namjenska sredstva za ŠD “Olimp Mihanović” 54.000
3. namjenska sredstva za Košarkaški klub Zabok 120.000
4. namjenska sredstva za organizaciju rada nogometnog instruktora 40.000
5. sredstva za olimpijadu dječjih vrtića 25.000
6. namjenska sredstva za međunarodni Kup skiiroler  Oroslavje 40.000
7. namjenska sredstva za vrhunske športaše (stipendije) 25.000
8. materijalni troškovi Zajednice 113.000
9. namjenska sredstva za proglašenje najboljih športaša 26.000

Zajednica planira prihod od donacija za realizaciju Olimpijskog festivala dječjih vrtića u iznosu od 10.000 kuna.

Zajednički programi HOO-a i lokalnih športskih zajednica.

HOO svake godine raspisuje natječaj za sufinanciranje programa lokalnih športskih zajednica. Udruge u 2015. godini planiraju od HOO za zajedničke programe ostvariti 140.000,00 kuna (ovaj prihod ne odnosi se na financiranje od strane Županije).

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 6.

Prijedlog odluka:

 1. a) Prihvaćena je isprika Kickboxing savez KZŽ vezana za kašnjenje dokumentacije za uvrštenje u program javnih potreba za 2015. godinu.Kickboxing savez KZŽ dostavio je dokumentaciju potrebnu za uvrštenjem u raspodjelu sredstava za 2015. godinu.Ova se odluka donosi na temelju preporuke Županije, budući da je Kickboxing savez zakasnio sa dostavom dokumentacije temeljem termina koji je propisala Zajednica.
 2. b) Pozitivno se rješava zamolba Općine Kumrovec za pokroviteljstvom atletskog natjecanja učenika osnovnih škola u Kumrovcu. Odluka će se realizirati po uplati sredstava predviđenih ugovorom o suradnji s Općinom Kumrovec. Nabava medalja i pehara u financijskom smislu ne može biti veća od sredstava odobrenih od Općine Kumrovec.
 3. c) Pozitivno se rješava zamolba Skijaškog saveza vezana uz organizaciju Kupa Hrvatske u skijaškom trčanju.Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00 kuna.Uplatu izvršiti za račun Skijaškog kluba Oroslavje.
 4. d) Pozitivno se rješava zamolba Skijaškog saveza vezana uz organizaciju prvenstva Županije u alpskom skijanju.Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00 kuna.Uplatu izvršiti za račun Skijaškog saveza KZŽ.
 5. e) Pozitivno se rješava zamolba Savez sportske rekreacije vezana uz prisustvovanje seminaru u Lovranu.Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00 kuna.

Prijedlog odluka  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 7.

Prijedlog raspodjele sredstava za redovitu djelatnost udruga za 2015. godinu.

1. Nogometni savez Kzž 516
2. Zagorski kickboxing savez 64
3. Športsko ribolovni savez Kzž 72
4. Teniski savez Kzž 136
5. Stolnoteniski savez Kzž 132
6. Župan. streljački savez 72
7. Skijaški savez Kzž 152
8. Motociklistička zajednica Kzž 72
9. Kuglački savez Kzž 60
10. Šahovski savez Kzž 68
11. Košarkaški savez Kzž 220
12. Savate savez Kzž 72
13. Savez za sport. rek. Sport za sve 22
14. Wushu savez 30
15. Planinarski savez Kzž 10
16. Žup. školski šport. savez 10
17. Društvo športskih igara učenika 10
18. Strelič. klub “Grofovi Konjski” 5
19. Športsko društvo “Stubica” 10
20. Triatlon klub “H. Kurelja” 5
21. Društvo za bor. sp. “Puntar” 10
22. Rukometni klub Zabok 10
23. Športska udruga slijepih “Zagorje” 10
24. Udruga kineziologa 5
25. Atletski klub R. Perišin 10
26. Tiatlon klub R. Perišin 10
27. ŽRK Zagorec Krapina 10
28. Streličarski klub „Oroslavje“ 5
29. Biciklistički klub Stubaki 10
30. SD Olimp Mihanović 10
31. Karate klub Konjščina 10
32. Streličarski klub Budinščina 5
33. Aikido klub Hohoemi 2,5

Prijedlog odluke je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 8.

Prva dotacija udrugama i savezima (Skijaškom savezu je avansno isplaćeno 10.000 kuna zbog  specifičnosti natjecateljskih događanja. Za razliku od   2.587,37 kuna Savezu će biti umanjena isplata druge dotacije).

90.000,00
1. Nogometni savez Kzž 25.163,91
2. Zagorski kickboxing savez 3.121,11
3. Športsko ribolovni savez Kzž 3.511,24
4. Teniski savez Kzž 6.632,35
5. Stolnoteniski savez Kzž 6.437,28
6. Župan. streljački savez 3.511,24
7. Skijaški savez Kzž 0,00
8. Motociklistička zajednica Kzž 3.511,24
9. Kuglački savez Kzž 2.926,04
10. Šahovski savez Kzž 3.316,17
11. Košarkaški savez Kzž 10.728,80
12. Savate savez Kzž 3.511,24
13. Savez za sport. rek. Sport za sve 1.072,88
14. Wushu savez 1.463,02
15. Planinarski savez Kzž 487,67
16. Žup. školski šport. savez 487,67
17. Društvo športskih igara učenika 487,67
18. Strelič. klub “Grofovi Konjski” 243,84
19. Športsko društvo “Stubica” 487,67
20. Triatlon klub “H. Kurelja” 243,84
21. Društvo za bor. sp. “Puntar” 487,67
22. Rukometni klub Zabok 487,67
23. Športska udruga slijepih “Zagorje” 487,67
24. Udruga kineziologa 243,84
25. Atletski klub R. Perišin 487,67
26. Tiatlon klub R. Perišin 487,67
27. ŽRK Zagorec Krapina 487,67
28. Streličarski klub „Oroslavje“ 243,84
29. Biciklistički klub Stubaki 487,67
30. SD Olimp Mihanović 487,67
31. Karate klub Konjščina 487,67
32. Streličarski klub Budinščina 243,84
33. Aikido klub Hohoemi 121,92
UKUPNO 82.587,35

Prijedlog odluke je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 9.

Prijedlog odluke:

Odobrava se isplata: PK Olimp Terme Tuhelj u iznosu 27.000,00 od predviđenih 54.000,00 kuna, Košarkaškom klubu Zabok u iznosu od 60.000,00 kuna od predviđenih 120.000,00 kuna i Skijaškom klubu Oroslavje za organizaciju Svetskog kupa u skijaškom rolanjuu iznosu od 40.000,00 od predviđenih 40.000,00 kuna temeljem Ugovora o korištenju sredstva iz proračuna Krapinsko – zagorske županije  2015. godinu.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 10.

Prijedlog odluke:

Raspisuje se Natječaj za stipendije kategoriziranih sportaša (1.-3. kategorija).

Klubovi kategoriziranih sportaša Zajednici trebaju dostaviti zamolbu kluba iz koje je vidljivo da je sportaš član kluba sa područja naše Županije i Rješenje o kategorizaciji izdano od HOO-a. Zamolba treba sadržavati: ime i prezime sportaša, adresu, OIB, IBAN i banku kod koje je račun otvoren. Zamolbu treba dostaviti do 30. 3. 2015. godine.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 11.

Prijedlog odluke:

Podržava se organizacija  14.-og Olimpijskog festivala dječjih vrtića KZŽ.Za organizatora i koordinatora imenuje se glavni tajnik Zajednice Branko Piljek.

Zajednica će podmiriti troškove organizacije Olimpijade do planiranih 26.000,00 kuna. Troškovi organizacije obuhvaćaju: sportskih odijela za organizatore, redare i suce, bassebal kape sa tiskom, ručak za suce i redare, troškove NK „Mladosti“, nabavu pehara, medalja, troškove Udruge Ku-ku-ri-ku vezane uz poslove organizacije, troškove postave šatora, tiskarske troškove i ostale nepredviđene troškove. Ukoliko sredstava predviđena za organizaciju Olimpijade neće biti dostatna razlika troškova financirat će se iz stavke za redovitu djelatnost udruga i saveza.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 12.

Prijedlog odluke:

Primijenjena računala d.o.o. obavit će poslove održavanja internetske stranice Zajednice. Primjena ove odluke počinje s 1. 3. 2015. godine i traje do 28. 2. 2016. godine.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 13.

Izvršni odbor predlaže Skupštini tekst novog Statuta Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije, a koji je sastavni dio ove odluke.Donošenjem odluke Skupštine o prihvaćanju novog Statuta i danom donošenje Rješenja državne uprave o upisu promjena u registar udruga stavlja se van snage stavlja Statut Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije donesen  23. ožujka 2007. godine. Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 14.

Prijedlog odluke:

Nogometnom klubu „Jedinstvo“ iz Svetog Križa Začretja dodjeljuje organizacija Izborne skupštine Zajednice koja će se održati u restoranu „Dunav“ u Svetom Križu Začretju. Datum Skupštine odredit će se najkasnije do 9. 3. 2015. godine. NK „Jedinstvo“ ovom Odlukom ima obvezu osigurati salu za 80 osoba, računalo, printer, papir, domjenak, govornicu, razglas i Himnu. U svrhu troškova proglašenja organizatoru se odobrava isplata od 9.000,00 kuna koje će biti uplaćena u korist računa NK „Jedinstvo“.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 15.

Prijedlog odluke:

Prihvaća se dnevni red 1. (izborne) sjednice Skupštine Športske zajednice Krapinsko-zagorske.Datum Skupštine odredit će se najkasnije do 9. 3. 2015. godine kada će se održati zadnja sjednica ovog saziva Izvršnog odbora. Ukoliko se sve konzultacije vezane uz kandidature obave prije utvrđenog datuma može se prići organizaciji Skupštine sa datumom utvrđenim u predloženom Dnevnom redu.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 16.

Prijedlog odluke:

Utvrđuje da Skupština Športske Zajednice Krapinsko-zagorske županije ima 81 člana. Utvrđeni broj članova Skupštine je podatak na temelju kojeg se određuje kvorum Skupštine.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 16.

 1. a) Daje se podrška za organizaciju atletskog natjecanja u organizaciji Saveza školskih sportskih društava i u tom smislu korištenja imena i amblema Zajednice.
 2. b) Isplate prve dotacije (i ostalih dotacija) obavit će se samo udrugama koje su potpisale ugovor o financiranju i koje će do ponedjeljka dostaviti financijsko izviješće za 2014. godinu i izviješće o realizaciji programa rada za istu godinu.