SKRAĆENI ZAPISNIK

Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 7. 4. 2014. u Zaboku.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 16. sjednice Zajednice,

 2. Unutarnja revizija – izviješće za 2013. godinu,

 3. Unutarnja revizija za 2014. godinu – nadzor u dvije udruge,

 4. Anonimno zastupničko pitanje,

 5. Streličarski klub Budinščina, Wushu savez, Društvo sportskih igara (obavijest), Šahovski savez KZŽ, Udruga Rudolf Mraz – zamolbe,

 6. Raspodjela sredstava za udruga za 2014. godinu,

 7. Druga dotacija udrugama i savezima,

 8. Sportsko društvo „Olimp Mihanović“ – izviješće,

 9. Program HOO-a „Aktivne zajednice“,

 10. Program HOO-a „Od športske škole do olimpijskih igara“,

 11. Izmjene i dopune Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe,

 12. Organizacija 13. olimpijskog festivala dječjih vrtića,

 13. Stipendije – odluka o neraspoređenim sredstvima i zamolbe (Matija Mihelić, Matija Lukina, Filip Kontak, Ines Pintarić, Antonio Črnjević)

 14. Razno.


Predsjednik Zajednice Stjepan Fotivec je pozdravio prisutne te predložio Dnevni red iz poziva za sjednicu dopunjen sa zamolbama Stolnoteniskog saveza pod točkom 5. i Matije Kraševca pod točkom 13, te je predložio da se izostavi točka 2. dnevnog reda.

Ovako dopunjeni i izmijenjeni Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Primjedbi na skraćene zapisnike nije bilo te je on verificiran jednoglasno.

Ad. 2.

Točka je izostavljena s dnevnog reda i prbaćena na sljedeću sjednicu.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 3.

Prijedložno je da se revizija za 2013. godinu izvrši u Savezu sportske rekreacije i Skijaškom klubu Oroslavje.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 4.

R. Kontak – Predlaže da se ne reagira na anonimne dopise. Konstatira da takvih dopisa ima puno, a da se ne koriste legalni putovi za dobivanje odgovora.

O. Hanžek – Anonimna pisma pišu ljudi koji nemaju hrabrosti osobno tražiti odgovore na pitanja koja ih tobože zanimaju.

I. Balagović – Za otvaranje sportske ambulante potrebno je stvoriti kadrovske, prostorne i materijalne uvijete. Takav bi projekt Županiju stajao oko 3 milijuna kuna.

S. Fotivec – Na tu temu obavljen je razgovor sa zamjenicom župana gospođom Petek. Županija će razmotriti mogućnost rješavanja ove problematike.

Jednoglasno je prihvaćen odgovor na anonimni dopis kojeg je zatražila Županija.

Ad. 5.

Prijedlog odluka:

 1. Pozitivno se rješava zamolba Streličarskog kluba „Budinščina“ za uvrštenjem u program financiranja redovite djelatnosti. Streličarski klub „Budinščina“, u svrhu isplata dotacija, dužan je dostaviti sljedeće podatke: adresu saveza, IBAN i OIB.

 2. Pozitivno se rješava zamolba Wushu saveza KZŽ za uvrštenjem u program financiranja redovite djelatnosti. Wushu savezu KZŽ, temeljem Pravilnika o kriterijima za vrednovanje i financiranje športskih udruga i saveza, utvrđuje se 30 bodova za izračun dotacija za redovitu djelatnost. Wushu savez KZŽ, u svrhu isplata dotacija, dužan je dostaviti sljedeće podatke: adresu saveza, IBAN i OIB.

 3. Pozitivno se rješava zamolba Sportskih igra učenika za podrškom pri organizaciji Sportskih igra učenika u 2014. godini. Zajednica prema Pravilniku o financiranju saveza i udruga sufinancira rad svih udruga članica te se dodatna sredstva neće odobravati. Odluka je realizirana sa prethodnom sjednicom IO-a.

 4. Negativno se rješava zamolba Šahovskog saveza za povećanjem sredstava za 2014. godinu. Zajednica dotacije za redovitu djelatnost udruga članica raspoređuje temeljem Pravilnika za financiranje ili temeljem Ugovora potpisanog sa Županijom. Svako odstupanje od ova dva kriterija značilo bi kršenje osnovnih financijskih propisa.

 5. Pozitivno se rješava zamolba Nogometnog saveza vezana uz organizaciju kupa na kojima će sudjelovati pioniri Udruge Rudolf Mraz. Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00 kuna.

 6. Pozitivno se rješava zamolba Stolnoteniskog saveza vezana uz organizaciju završnog županijskog stolnoteniskog turnira. Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00kuna.

Ad. 6.

Prijedlog odluke:

Odlika se temelji na točki 5. ove sjednice kojom se u raspodjelu sredstava uključuju Streličarski klub Budinščina i Wushu savez. Ovom se odlukom izjednačavaju koeficijenti trima streličarskim klubovima uz preporuku da se osnuje savez temeljem kojeg bi se mogao primjenjivati Pravilnik o financiranju. Ovom se odlukom van snage stavlja odluka sa 16. sjednice IO-a, a primjenjivat će se od dana donošenja odluke o financiranju novih članica Zajednice.

Prijedlog odluke je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 7.

Prijedlog odluke:

Druga dotacija udrugama i savezima

raspodjela sredstava 2014. godine

x

100.000,00

1.

Nogometni savez Kzž

27.997,83

2.

Zagorski kickboxing savez

3.472,60

3.

Športsko ribolovni savez Kzž

3.906,67

4.

Teniski savez Kzž

7.379,27

5.

Stolnoteniski savez Kzž

7.162,24

6.

Župan. streljački savez

3.906,67

7.

Skijaški savez Kzž

8.247,42

8.

Motociklistička zajednica Kzž

3.906,67

9.

Kuglački savez Kzž

3.255,56

10.

Šahovski savez Kzž

3.689,64

11.

Košarkaški savez Kzž

11.937,06

12.

Savate savez Kzž

3.906,67

13.

Savez za sport. rek. Sport za sve

1.193,71

14.

Wushu savez

1.627,78

15.

Planinarski savez Kzž

542,59

16.

Žup. školski šport. savez

542,59

17.

Društvo športskih igara učenika

542,59

18.

Strelič. klub “Grofovi Konjski”

271,30

19.

Športsko društvo “Stubica”

542,59

20.

Triatlon klub “H. Kurelja”

271,30

21.

Društvo za bor. sp. “Puntar”

542,59

22.

Rukometni klub Zabok

542,59

23.

Športska udruga slijepih “Zagorje”

542,59

24.

Udruga kineziologa

271,30

25.

Atletski klub R. Perišin

542,59

26.

Tiatlon klub R. Perišin

542,59

27.

ŽRK Zagorec Krapina

542,59

28.

Streličarski klub „Oroslavje“

271,30

29.

Biciklistički klub Stubaki

542,59

30.

SD Olimp Mihanović

542,59

31.

Karate klub Konjščina

542,59

32.

Streličarski klub Budinščina

271,30

UKUPNO

99.999,96

Prijedlog odluke je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 8.

Prihvaćena je informacija o odgovoru Plivačkog kluba Olimp.

Ad. 9.

Prijedlog odluke:

Temeljem Pravila za provedbu programa Aktivne zajednice Hrvatskom olimpijskom odboru se za korisnika Programa predlažu:

a) NK Jedinstvo

b) NK Radoboj

c) NK Mladost Marija Bistrica

Izvršni odbor Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije je rang listu prijedloga utvrdio prema redoslijedu dostava prijedloga. Udruge kojima nedostaje ponuda dobavljača istu trebaju dostaviti do 25. 4. 2014. jer se u protivnom njihov program neće dostavljati HOO-u.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 10.

Prijedlog odluke:

Temeljem Pravila za provedbu programa Od športske škole do olimpijskih igara Hrvatskom olimpijskom odboru se za korisnika Programa predlažu:

a) Ski klub „Stars“ Sv. Križ Začretje,

b) NK Radoboj,

c) STK Zabok,

d) SD Stubica.

Izvršni odbor Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije je rang listu prijedloga utvrdio prema redoslijedu dostava prijedloga. Udruge kojima nedostaje ponuda dobavljača istu trebaju dostaviti do 25. 4. 2014. jer se u protivnom njihov program neće dostavljati HOO-u.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 11.

Prijedlog odluke:

I. Članak 2., točka 7. Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe je glasio: „Godišnja nagrada za razvoj športa“.

Članak 2., točka 7. Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe mijenja se i glasi: „Priznanje Športske zajednice za razvoj športa“.

II. Članak 11. Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe je glasio: „Nagrada za životno djelo u športu i Godišnja nagrada za razvoj športa dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području športa, športašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju športsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj športa.“

Članak 11. Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe mijenja se i glasi: „Nagrada za životno djelo u športu i Priznanje Športske zajednice za razvoj športa dodjeljuju se stručnim i javnim djelatnicima u području športa, športašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju športsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj športa.“

III. Članak 12. Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe je glasio: „Nagrade se dodjeljuju se za višegodišnje uspješno djelovanje u športu, iznimno znanstveno, stručno i pedagoško ostvarenje ili športsko dostignuće. Višegodišnje uspješno djelovanje u športu, u pravilu, podrazumijeva da se je predložena osoba minimalno 10 godina aktivno bavila natjecateljskim športom, te da je nakon toga minimalno 20 godina (Godišnja nagrada za razvoj športa) ili 30 godina sportski aktivist ( Nagrada za životno djelo)“.

Članak 12. Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe mijenja se i glasi: „Nagrade se dodjeljuju se za višegodišnje uspješno djelovanje u športu, iznimno znanstveno, stručno i pedagoško ostvarenje ili športsko dostignuće. Višegodišnje uspješno djelovanje u športu, u pravilu, podrazumijeva da se je predložena osoba minimalno 10 godina aktivno bavila natjecateljskim športom, te da je nakon toga minimalno 20 godina (Priznanje Športske zajednice za razvoj športa) ili 30 godina sportski aktivist ( Nagrada za životno djelo)“.

IV. Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 12.

Jednoglasno su prihvaćene informacije o pripremama za organizaciju Olimpijskog festivala dječjih vrtića koji će se održati 10. 5. 2014. u Zaboku.

Ad. 13.

Prijedlog odluka:

 1. Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Matije Mihalića, člana Streličarskog kluba „Oroslavje“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 16. 12. 2013. godine. Stipendija za 2014. godinu iznosit će 200,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 1. 2014. i završetkom 31. 10. 2014. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 2.000,00 kuna isplatiti na račun Matije Mihalića.

 2. Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Matije Lukina, člana Triatlon kluba „Rudolf Perešin“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 6. 11. 2013. godine. Stipendija za 2014. godinu iznosit će 300,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 1. 2014. i završetkom 31. 12. 2014. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 3.600,00 kuna isplatiti na račun Matije Lukine.

 3. Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Filipa Kontaka, člana Skijaškog kluba „Oroslavje“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 17. 4. 2013. godine. Stipendija za 2014. godinu iznosit će 200,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 1. 2014. i završetkom 31. 3. 2014. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 600,00 kuna isplatiti na račun Filipa Kontaka.

 4. Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Ines Pintarić, članice Streličarskog kluba „Grofovi Konjski“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 21. 1. 2014. godine. Stipendija za 2014. godinu iznosit će 200,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 1. 2014. i završetkom 30. 9. 2014. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 1.800,00 kuna isplatiti na račun Ines Pintarić.

 5. Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Antonia Črnjevića, člana Košarkaškog kluba „Zabok“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 20. 9. 2012. godine. Stipendija za 2013. godinu iznosit će 300,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 1. 2014. i završetkom 31. 8. 2014. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 2.400,00 kuna isplatiti na račun Antonia Črnjevića.

 6. Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Matije Kraševca, člana ŠRD „Jezera“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 2. 10. 2012. godine. Stipendija za 2014. godinu iznosit će 300,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 1. 2014. i završetkom 31. 7. 2014. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 2.100,00 kuna isplatiti na račun Matije Kraševca.

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

Ad. 14.

Nije bilo.