ZAPISNIK

sa 3. sjednice Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 29. 6. 2015. godine u Oroslavju.

Prisutni: Ivica Balagović, Stjepan Merkaš, Albert Kontak, Branko Krkalo, Božidar Ladišić, Željko Lukina, Željko Stošić, Ozren Hanžek, Saša Kundih, Ivan Katušić Buković,Stjepan Fotivec i Stjepan Latin.

Odsutni: Tatjana Tuđa, Zlatko Paučnik, Boris Galoić, Zdenko Kozina iRobert Špoljar.

 Sjednica je započela s radom u 19,10 sati.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 2. sjednice,
 2. Program javnih potreba za 2016. godinu,
 3. Izviješće o provedenoj Revizija članstva Zajednice,
 4. Treća dotacija udrugama i savezima,
 5. Isplate udrugama temeljem Ugovora sa Županijom (Košarkaški klub Zabok, PK Olimp),
 6. Programi HOO-a (Aktivne zajednice, Od športske škole do olimpijade, Akcijski plan za pravo djece),
 7. Stipendije za vrhunske sportaše (Tamara Brlek),
 8. Zamolbe (Stolnoteniski savez, Košarkaški savez, Udruga za nordijsko hodanje „Oroslavje“ (izvršeno), SD Veliko Trgovišće, SKAD, KBK Krapina, SD Jedinstvo,)
 9. Osnove prve pomoći – ponuda,
 10.  Organizacija 14. olimpijskog festivala dječjih vrtića – analiza,
 11.  Polugodišnje financijsko izviješće i treća dotacija,
 12.  Razno.

 

Dopredsjednik Zajednice Ivica Balagović je pozdravio prisutne i predložio je Dnevni red iz poziva za sjednicu uz dopune:

 1. a) Točka 7. – predlaže se dopuna sa zamolbom Matije Grabrovečkog.

Ovako dopunjeni Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 1.

Primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice nije bilo i je isti jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 2.

Prijedlog odluke:

Zbog obaveza donošenja programa Javnih potreba u sportu Zajednice za 2016. godinu potrebno je izraditi Procjenu prihoda i rashoda za 2016. godinu i Plan za naredne dvije godine. Procjenu prihoda i rashoda za 2016. godinu treba temeljiti na prihodima i rashodima 2015. godine. Uz popunjene tablice treba dostaviti plan i program rada za narednu godinu iz koje će biti jasno vidljivo za koju se namjenu sredstva traže. Rok za dostavu traženog je 10. rujan 2015. godine. Udruge koje u roku ne dostave traženo neće sudjelovati u raspodjeli sredstava za narednu godinu!

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 3.

Prijedlog odluke:

 1. Postupak za provođenje revizije članstva Športske zajednice KZŽ pokrenut je na 1. sjednici Izvršnog odbora Zajednice 1. 4. 2015. godine,
 2. Prvi rok za dostavu podataka istekao je 15. 6. 2015. godine, a pola udruga i saveza nije ispoštovalo odluku Izvršnog odbora,
 3. Određuje se drugi rok za dostavu traženih podataka koji traje do 15. 10. 2015. godine,
 4. Udruge koje do tog roka ne dostave tražene podatke neće ulaziti u kriterije za raspodjelu financijskih sredstava,
 5. Podaci koje je tražio Izvršni odbor nužni su zbog transparentne primjene Pravilnika o kriterijima za vrednovanje i financiranje športskih udruga i saveza i Pravilnika o izboru najboljih športaša i sportašica KZŽ,te poštivanja Zakona o udrugama,
 6. Potpuni podaci također su nužni zbog izrade analize o stanju u športskim udrugama KZŽ.
 7. Ova se odluka odnosi na sve udruge koje nisu dostavile kompletnu dokumentaciju.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 4.

Prijedlog odluke:

Temeljem članka 32. Statuta Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije Izvršni odbor Zajednice na 3. sjednici održanoj 29. 6. 2015. donio je odluku o isplati treće dotacije udrugama i savezima kako slijedi:

  raspodjela sredstava 2015. godine x
  90.000,00
1. Nogometni savez Kzž 25.163,91
2. Zagorski kickboxing savez 3.121,11
3. Športsko ribolovni savez Kzž 3.511,24
4. Teniski savez Kzž 6.632,35
5. Stolnoteniski savez Kzž 6.437,28
6. Župan. streljački savez 3.511,24
7. Skijaški savez Kzž 7.412,63
8. Motociklistička zajednica Kzž 3.511,24
9. Kuglački savez Kzž 2.926,04
10. Šahovski savez Kzž 3.316,17
11. Košarkaški savez Kzž 10.728,80
12. Savate savez Kzž 3.511,24
13. Savez za sport. rek. Sport za sve 1.072,88
14. Wushu savez 1.463,02
15. Planinarski savez Kzž 487,67
16. Žup. školski šport. savez 487,67
17. Društvo športskih igara učenika 487,67
18. Strelič. klub “Grofovi Konjski” 243,84
19. Športsko društvo “Stubica” 487,67
20. Triatlon klub “H. Kurelja” 243,84
21. Društvo za bor. sp. “Puntar” 487,67
22. Rukometni klub Zabok 487,67
23. Športska udruga slijepih “Zagorje” 487,67
24. Udruga kineziologa 243,84
25. Atletski klub R. Perišin 487,67
26. Tiatlon klub R. Perišin 487,67
27. ŽRK Zagorec Krapina 487,67
28. Streličarski klub „Oroslavje“ 243,84
29. Biciklistički klub Stubaki 487,67
30. SD Olimp Mihanović 487,67
31. Karate klub Konjščina 487,67
32. Streličarski klub Budinščina 243,84
33. Aikido klub Hohoemi 121,92
UKUPNO 89.999,98

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 5.

Prijedlog odluke: Odobrava se isplata: PK Olimp Terme Tuhelj u iznosu 27.000,00 čime je isplaćeno svih predviđenih 54.000,00 kuna i Košarkaškom klubu Zabok u iznosu od 60.000,00 kuna čime je isplaćeno svih predviđenih 120.000,00 kuna temeljem Ugovora o korištenju sredstva iz proračuna Krapinsko – zagorske županije  2015. godinu.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 6.

Prijedlog odluke: Od predloženih Program HOO-a Aktivne zajednice i Od športske škole do olimpijskih igara odobrena su dva projekta koja je preložila Zajednica. U projektu Aktivne zajednice prihvaćen je program Nogometnog kluba Zagorec Krapina u iznosu od 138.000,00 kuna. Pola sredstava osigurao je HOO, a pola Grad Krapina.U projektu Od športske škole do olimpijskih igara prihvaćen je program Ski kluba Stars iz Svetog Križa Začretja u iznosu od 49.999,00 kuna koje je u potpunosti osigurao HOO.Sva sredstva će asignacijskim ugovorima biti doznačena dobavljačima, a Zajednica će kontrolirati izvršenje programa nakon čega će podnijeti izviješće HOO-u.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 7.

Prijedlog odluke:

 1. a) Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Tamare Brlek, članice Streličarskog kluba Budinščina, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 24. 4. 2015. godine. Stipendija za 2015. godinu iznosit će 300,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 3. 2015. i završetkom 31. 12. 2015. godine.
 2. b) Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Matije Grabrovečkog, člana Atletskog kluba Rudolf Perešin, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 18. 7. 2015. godine. Stipendija za 2015. godinu iznosit će 200,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 7. 2015. i završetkom 31. 12. 2015. godine.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 8.

Prijedlozi odluka:

 1. a) Negativno se rješava zamolba Streljačkog društva Veliko Trgovišće vezana uz organizaciju turnira uz Dan Općine. Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata jedino uz zamolbu ili suglasnost matičnog saveza.
 2. b) Pozitivno se rješava zamolba Društva sportskih igara učenika vezana uz organizaciju međunarodnog susreta studenata. Uplatu izvršiti za račun Društva sportskih igara učenika.
 3. c) Pozitivno se rješava zamolba Nogometnog kluba Jedinstvo vezana uz sufinanciranje lekture klupske monografije.Lekturu će izvršiti ovlaštena lektorica temeljem ugovora o djelu. Neto cijena lekture je 2.000,00 kuna.
 4. d) Negativno se rješava zamolba Kickboxing kluba Krapina vezana uz sufinanciranje tiskanja klupske knjige. Od Kickboxing kluba Krapina se traži dostava nelektorirane kopije knjige kako bi Izvršni odbor mogao donijeti pozitivnu odluku.

Prijedlog odluka  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 9.

Prijedlog odluke:

 1. e) Negativno se rješava zamolba Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a vezana uz projekt „Osnove prve pomoći“ koji bi se realizirao na način zakupa oglasnog prostora u brošuri. Športska zajednica KZŽ za predmetnu aktivnost nema planiranih sredstava te bi se pozitivno rješenje zamolbe kosilo sa namjenskim trošenjem proračunskih sredstava.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 10.

Prijedlog odluke:

Organizacije ovogodišnjeg Olimpijski festival dječjih vrtića KZŽ dobila je pohvale sudionika i HOO-a. Izviješće o prihodima i rashodima Olimpijade:

PRIHODI
Zajednica 25.000,00
donacije 4.500,00
UKUPNO 29.500,00
Rashodi
fotografije 625,00
majice 4.968,75
šator 4.550,00
kukuriku 3.000,00
voda 3.088,50
mladost 3.000,00
domijenak 3.218,00
pehari 3.739,26
zahodi 1.845,00
UKUPNO 28.034,51

 

Izviješće je jednoglasno prihvaćeno.

 

Ad. 11.

Prijedlog odluke:

Ugovorom o korištenju sredstava iz Županijskog proračuna za 2015. godinu predviđeno je 840.000,00 kuna za financiranje Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije. Od tih sredstava namjenski je predviđeno:

poz. Program Iznos
1. sredstva za redovitu djelatnost članica Zajednice temeljem Pravilnika 392.000
2. namjenska sredstva za ŠD “Olimp Mihanović” 54.000
3. namjenska sredstva za Košarkaški klub Zabok 120.000
4. namjenska sredstva za organizaciju rada nogometnog instruktora 40.000
5. sredstva za olimpijadu dječjih vrtića 25.000
6. namjenska sredstva za međunarodni Kup skiiroler  Oroslavje 40.000
7. namjenska sredstva za vrhunske športaše (stipendije) 25.000
8. materijalni troškovi Zajednice 113.000
9. namjenska sredstva za proglašenje najboljih športaša 26.000
10. namjenska sredstva za Teniski klub Zlatar 5.000

Temeljem Ugovora Zajednici je doznačeno 475.000,00kn od kojih smo utrošili 469.919,13knprema sljedećim korisnicima (realizacija ostalih programa je u tijeku):

poz. Program Iznos
1. sredstva za redovitu djelatnost članica Zajednice temeljem Pravilnika 182.005,44
2. namjenska sredstva za ŠD “Olimp Mihanović” 27.000,00
3. namjenska sredstva za Košarkaški klub Zabok 60.000,00
4. namjenska sredstva za organizaciju rada nogometnog instruktora 40.000,00
5. sredstva za olimpijadu dječjih vrtića 28.034,51
6. namjenska sredstva za međunarodni Kup skiiroler  Oroslavje 40.000,00
7. namjenska sredstva za vrhunske športaše (stipendije) 10.100,00
8. materijalni troškovi Zajednice 68.353,02
9. namjenska sredstva za proglašenje najboljih športaša 9.426,16
10. namjenska sredstva za Teniski klub Zlatar 5.000,00

Molimo Vas da nam temeljem Ugovora doznačite 238.750,00kn koje ćemo rasporediti po sljedećem ključu:

poz. Program Iznos
1. sredstva za redovitu djelatnost članica Zajednice temeljem Pravilnika 98.000,00
2. namjenska sredstva za ŠD “Olimp Mihanović” 27.000,00
3. namjenska sredstva za Košarkaški klub Zabok 60.000,00
7. namjenska sredstva za vrhunske športaše (stipendije) 12.500,00
8. materijalni troškovi Zajednice 28.250,00
9. namjenska sredstva za proglašenje najboljih športaša 13.000,00

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad. 12.

 1. Hanžek – Postavlja pitanje organizacijske pomoći jednom našem nogometnom klubu. Predlaže da se organizira sastanak članova Izvršnog odbora i predstavnika kluba.

Završeno u 20,00 sati.

Zapisničar: Branko Piljek, mag. oec.