P R A V I L N I K o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe

Pravilnik možete preuzeti ovdje: Pravilnik o izboru sportaša (PDF)