SKRAĆENI ZAPISNIK SA 18. SJEDNICE IO

Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 30. 6. 2014. u Oroslavju.


Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 17. sjednice Zajednice,

2. Unutarnja revizija – izviješće za 2013. godinu,

3. Program javnih potreba za 2015. godinu,

4. Stipendiranje kategoriziranih sportaša,

5. Aikido klub Hohoemi, Školska športska društva (Kumrovec), Pikado klub Barrock – zamolbe,

6. Raspodjela sredstava za udruge za 2014. godinu,

7. Izvješće o provedbi razvojne strategije Županije,

8. Treća dotacija udrugama i savezima,

9. Izmjena i dopuna Ugovora o djelu s blagajnikom Zajednice,

10.  Izbor tajnika Zajednice,

11.  Košarkaški klub Zabok, PK Olimp, Teniski klub Zlatar – dotacije

12.  Organizacija 13. olimpijskog festivala dječjih vrtića – analiza,

13.  Projekt „Odaberi sport“,

14.  Programi HOO-a,

15.  Stipendije (Nikola Hranić, Branko Mokrovčak, Filip Kontak, Edita Marenić)

16.  Razno.


Predsjednik Zajednice Stjepan Fotivec je pozdravio prisutne, posebno domaćina sjednice Zdravka Popovića, te predložio Dnevni red iz poziva za sjednicu dopunjen sa zamolbama udruga Sport za sve i LUG-SPORT pod točkom 5. U nastavku IO-u se pozdravnim riječima obratio domaćin Zdravko Popović ispred Ski kluba Oroslavje.

Ovako dopunjeni i izmijenjeni Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Primjedbi na skraćeni zapisnik nije bilo te je on verificiran jednoglasno.

Ad. 2.

Prijedlog odluke: Prihvaća se izviješće unutarnje revizije zajednice provedene u Nogometnom savezu KZŽ. Prema stajalištu Ministarstva Financija, unutarnja revizija pruža podršku korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva, unapređenje poslovanja i promoviranju dobre prakse općepriznatog standarda i nacionalnog zakonodavstva. Slijedom toga, u cijelom procesu kontrole nisu uočeni knjigovodstveni propusti, a navedene nepravilnosti ne utječu na razumijevanje poslovnih događaja, porezni propusti se daju naknadnim obračunima ispraviti, upravni propusti ne utječu na status pravne osobe, načela urednosti, pouzdanosti i opreznosti su poštivana sa malim brojem odstupanja, ali ne utječu na financijski rezultat i izvještaje. Cjeloviti zapisnik/izvješće o obavljenoj unutarnjoj reviziji materijalnog i financijskog poslovanja dostavlja se Nogometnom savezu na postupanje prema preporukama.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 3.

Prijedlog odluke: Zbog obaveza donošenja programa Javnih potreba u sportu Zajednice za 2015. godinu potrebno je izraditi Procjenu prihoda i rashoda za 2015. godinu i Plan za naredne dvije godine. Procjenu prihoda i rashoda za 2015. godinu treba temeljiti na prihodima i rashodima 2014. godine. Uz popunjene tablice treba dostaviti plan i program rada za narednu godinu iz koje će biti jasno vidljivo za koju se namjenu sredstva traže. Rok za dostavu traženog je 10. rujan 2014. godine. Udruge koje u roku ne dostave traženo neće sudjelovati u raspodjeli sredstava za narednu godinu!

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 4.

Prijedlog odluke: Izvršni odbor razmatrao je prijedloge iznesene na Trećoj skupštini Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije. Temeljem izvršene analize Izvršni odbor ostaje kod svoje ranije odluke o stipendiranju kategoriziranih sportaša za prve tri kategorije i visinama stipendija za iste kategorije. Izvršni odbor Županiji predlaže korekciju Ugovora o financiranu prema naputku Ureda za reviziju na način da se u članku 3. doda nova rečenica:  Neutrošena namjenska sredstva za vrhunske športaše (stipendije)  preusmjerit će se u sredstva za redovitu djelatnost članica Zajednice temeljem Pravilnika.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 5.

Prijedlog odluka:

a. Pozitivno se rješava zamolba Aikido kluba „Hohoemi“ za uvrštenjem u program financiranja redovite djelatnosti. Aikido klubu „Hohoemi“ za obračun sufinanciranja redovite djelatnosti utvrđuje se 2,5 bodova. Klub je, u svrhu isplata dotacija, dužan dostaviti IBAN.

b. Pozitivno se rješava zamolba Školskih športskih društava za pokroviteljstvom atletskog natjecanja učenika osnovnih škola u Kumrovcu. Općina Kumrovec je potpisala Ugovor o sufinanciranju Zajednice, te je postala partner Zajednice u realizaciji sportskih programa. Zajednica će na ime pokroviteljstva za planirano natjecanje nabaviti medalje i pehare u vrijednosti do 1.500,00 kuna (prema dostavljenom računu).

c. Negativno se rješava zamolba Pikado kluba Barrock za financijsku pomoć. Obrazloženje: Pikado savez KZŽ je prošle godine uvjetno primljen u članstvo Zajednice te je trebao dostaviti podatke o registriranim natjecateljima. Traženi podaci nisu dostavljeni, te Savez ne može sudjelovati u programu sufinanciranja djelatnosti. Pravo na sufinanciranje djelatnosti ne ostvaruje svaki član Saveza pojedinačno nego Savez kao udruga više razine. Kada Pikado savez dostavi tržene podatke Izvršni odbor će uzeti u razmatranje sufinanciranje djelatnosti.

d. Pozitivno se rješava zamolba udruge Sport za sve vezana uz organizaciju prezentacije rekreativnih djelatnosti.

e. Pozitivno se rješava zamolba za pokroviteljstvom nogometnog turnira koji organizira Udruga LUG-SPORT u vidu nabavke pehara. Udruga LUG-SPORT je sudjelovala u realizaciji Olimpijade dječjih vrtića KZŽ te se na temelju suradnje odobrava nabava pehara.

Svi prijedlozi odluka su jednoglasno prihvaćeni.

Ad. 6.

Prijedlog odluke: U skladu s točkom 4. Ugovora o korištenju sredstava iz Proračuna Krapinsko – zagorske županije za realizaciju programa javnih potreba u sportu 2014. godine obavještavamo Županiju da sredstava iz članka 1. pod nazivom „namjenska sredstva za vrhunske športaše (stipendije)“ neće biti realizirana u planiranom iznosu te molimo odobrenje da se nerealizirani dio prebaci na poziciju „sredstva za redovitu djelatnost članica Zajednice temeljem Pravilnika“. Obrazloženje: Visinu sredstava za sportske stipendije nemoguće je precizno planirati jer ovise o rezultatima sportaša na temelju kojih rješenje o kategorizaciji donosi HOO. Prijedlog preraspodijele temeljen je u dobroj vjeri da su ista sredstva od velikog značaja na poziciji sredstva za redovitu djelatnost članica Zajednice.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 7.

Izvješće o aktivnost udruga i saveza dostavljenih Županiji za potrebu izrade razvojne strategije:

Aktivnost udruga i saveza

Udruge i savezi                          utakmice  treninzi  rekreacija

1. Društvo športskih igara učenika     47

2. Športsko društvo “Stubica”            60       290        25

3. Triatlon klub “H. Kurelja”                60       290        25

4. Nanbudo klub “M. Bistrica”

5. Društvo za bor. sp. “Puntar”            4       150

6. Rukometni klub „Bedekovčina“

7. Rukometni klub Zabok                    10        64

8. Športska udruga slijepih “Zagorje”   30       40

9. Udruga kineziologa Kzž                     0         0         51

10. Triatlon klub R. Perešin                  7      120

11. AK R. Perešin                                22     120

12. ŽRK Zagorec Krapina                       5     108

13. Strelič. klub “Oroslavje”                  90     405       136

14. Strelič. klub “Grofovi Konjski”          19      32

15. Biciklistički klub “Stubaki”                30     176

16. ŠD Olimp                                       18    1116

17. Auto klub Zagorje Oroslavje

18. Aikido klub Hohoemi                       0       20

19. Strelič. klub “Budinščina”                 53      96

20. Karate klub Konjščina                     40      80

21. Nogometni savez Kzž                 2000    10000

22. Zagorski kickboxing savez                20      300

23. Športsko ribolovni savez Kzž             44     1064

24. Teniski savez Kzž                              61    5176         9

25. Stolnoteniski savez Kzž                   208    1466

26. Župan. streljački savez                     40      360

27. Skijaški savez Kzž                           132     1209         28

28. Motociklistička zajednica Kzž             30       90

29. Kuglački savez Kzž                           34      328

30. Šahovski savez Kzž                         215    1120

31. Planinarski savez Kzž                          0         0           8

32. Košarkaški savez KZŽ                     730      1370         80

33. Savate savez KZŽ                           25       360

34. Pikado savez KZŽ

35. Savez sportske rekreacije                   0          0        190

36. Wushu savez                                  21       360

UKUPNO                                          4055    26310       552

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Ad. 8.

Prijedlog odluke: Treća dotacija udrugama i savezima

raspodjela sredstava 2014. godinex

100.000,00

1. Nogometni savez Kzž 27.959,90

2. Zagorski kickboxing savez 3.467,89

3. Športsko ribolovni savez Kzž 3.901,38

4. Teniski savez Kzž 7.369,28

5. Stolnoteniski savez Kzž 7.152,53

6. Župan. streljački savez 3.901,38

7. Skijaški savez Kzž 8.236,25

8. Motociklistička zajednica Kzž 3.901,38

9. Kuglački savez Kzž 3.251,15

10. Šahovski savez Kzž 3.684,64

11. Košarkaški savez Kzž 11.920,89

12. Savate savez Kzž 3.901,38

13. Savez za sport. rek. Sport za sve 1.192,09

14. Wushu savez 1.625,58

15. Planinarski savez Kzž 541,86

16. Žup. školski šport. savez 541,86

17. Društvo športskih igara učenika 541,86

18. Strelič. klub “Grofovi Konjski” 270,93

19. Športsko društvo “Stubica” 541,86

20. Triatlon klub “H. Kurelja” 270,93

21. Društvo za bor. sp. “Puntar” 541,86

22. Rukometni klub Zabok 541,86

23. Športska udruga slijepih “Zagorje” 541,86

24. Udruga kineziologa 270,93

25. Atletski klub R. Perišin 541,86

26. Tiatlon klub R. Perišin 541,86

27. ŽRK Zagorec Krapina 541,86

28. Streličarski klub „Oroslavje“ 270,93

29. Biciklistički klub Stubaki 541,86

30. SD Olimp Mihanović 541,86

31. Karate klub Konjščina 541,86

32. Streličarski klub Budinščina 270,93

33. Aikido klub Hohoemi 135,46

UKUPNO100.000,01

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 9.

Prijedlog odluke: Donose se Izmjene i dopune Ugovora o djelu s blagajnikom Zajednice. Izmjene i dopune Ugovora o djelu s blagajnikom Zajednice odnose se na promjenu obračuna naknade sa dosadašnjih 600,00 kuna neto na 1.000 kuna bruto. Odluka se primjenjuje od 1. travnja 2014. godine.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 10.

Prijedlog odluke: Glavnim tajnikom Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije imenuje se Branko Piljek. Mandat glavnog tajnika počinje teći 20. rujna 2014. godine i traje do 19. rujna 2018. godine.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 11.

Prijedlog odluke: Odobrava se isplata: Košarkaškom klubu „Zabok“ u iznosu od 60.000,00 kuna čime je isplaćeno predviđenih 120.000,00 kuna, ŠD Olimp Terme Tuhelj“ u iznosu 27.000,00 čime je isplaćeno predviđenih 54.000,00 kuna i Teniskom klubu Zlatar u iznosu od 4.000,00 čime je isplaćeno predviđenih 8.000,00kuna temeljem Ugovora o korištenju sredstva iz proračuna Krapinsko – zagorske županije  2014. godinu.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 12.

Jednoglasno su prihvaćene informacije o organizaciji Olimpijskog festivala dječjih vrtića održanog 10. 5. 2014. u Zaboku.

Ad. 13.

Prijedlog odluke: Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije kao predlagač i Skijaški klub „Oroslavje“ kao realizator programa predložili su HOO-u programske aktivnosti programa „Odaberi sport“. Projekt je realizirati pod nazivom „Mjesec sporta u Oroslavju“, a obuhvatio je različite sportske aktivnost za sve uzraste, od djece predškolske dobi, preko osnovnoškolaca i srednjoškolaca do aktivnih sportaša i rekreativaca. HOO je prihvatio projekt i za njegovu realizaciju na račun Zajednice doznačio 18.000 kuna. Ovom odlukom uplaćena sredstva Zajednica kao predlagač programa prosljeđuje realizatoru programa.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 14.

HOO je donio odluku kojom su sa područja naše Županije odobrena dva programa. Od prijedloga iz programa Od športske škole do olimpijskih igara odabran je projekt Košarkaškog kluba Zabok (predlagač ŠZ Grada Zaboka), a iz programa Aktivne zajednice NK Jedinstvo.

Informacija je jednoglasno prihvaćena.

Ad. 15.

Prijedlog odluka:

a. Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Nikole Hranića, člana MK „Bedekovčina“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 12. 11. 2012. godine. Stipendija za 2013. godinu iznosit će 300,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 1. 2014. i završetkom 31. 7. 2014. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 2.100,00 kuna isplatiti na račun Nikole Hranića.

b. Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Branka Mokrovčaka, člana Streličarskog kluba „Oroslavje“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 24. 4. 2014. godine. Stipendija za 2014. godinu iznosit će 200,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 4. 2014. i završetkom 31. 12. 2014. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 1.800,00 kuna isplatiti na račun Branka Mokrovčaka.

c. Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Filipa Kontaka, člana Skijaškog kluba „Oroslavje“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 7. 5. 2014. godine. Stipendija za 2014. godinu iznosit će 200,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 4. 2014. i završetkom 31. 12. 2014. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 1.800,00 kuna isplatiti na račun Filipa Kontaka.

d. Prima se na znanje dopis Skijaškog kluba slalom vezan uz Rješenje o kategorizaciji. Zajednica će, u skladu sa svojim pravilnicima i odlukama Izvršnog odbora, voditi brigu o financijskim potporama Edite Marenić.

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.