ZAPISNIK SA 4. (IZVJEŠTAJNE) SJEDNICE

Krapinsko-zagorske županije održane 17. ožujka 2014. s početkom u 19,10 sati u Restoranu „Zaboky“ u Zaboku.

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda i verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice,

2. Izbor radnih tijela:

a. radnog predsjedništva,

b. izbor Verifikacionog povjerenstva,

c. zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,

d. izviješće Verifikacionog povjerenstva,

3. Izviješće predsjednika o radu Zajednice u proteklom jednogodišnjem razdoblju,

4. Realizacija Plan rada i Program javnih potreba za 2013. godinu,

5. Financijsko izviješće za period od 1. 1. do 31. 12. 2013. g.,

I. izviješće blagajnika,

II. izviješće Nadzornog odbora,

6. Plan rada i Program javnih potreba za 2014. godinu,

7. Izmjene i dopune Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe,

8. Slobodna riječ.


Skupštinu je otvorio predsjednik Zajednice g. Stjepan Fotivec. Pozdravio je zamjenicu župana za društvene djelatnosti Jasnu Petek, predsjednika Gradskog vijeća Grada Zaboka Žarka Ivančića, predstavnike medija i sve prisutne članove Skupštine.

Ad. 1.

Dnevni red je bez primjedbi jednoglasno prihvaćen.

Đino Sinković – Postavlja pitanje svrhovitosti zapisnika sa prošle sjednice koja je održana prije godinu dana.

Branko Piljek – Uz poziv uvijek ide i zapisnik sa prošlih sjednica. Ovaj zapisnik su neposredno poslije prošle Skupštine na uvid dobili svi predstavnici udruga članica Skupštine i mogli su se o njemu očitovati. Isti je od tog vremena bio dostupan i na internetskoj stranici Zajednice.

Ostalih primjedbi na zapisnik nije bilo i on jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2.

Jednoglasno su prihvaćeni sljedeći prijedlozi radnih tijela Skupštine:

a. radnog predsjedništva (Ivica Balagović, Tatjana Tuđa, Sandra Turković),

b. Verifikacionog povjerenstva (Željko Šegina, Saša Kundih, Valter Siladi),

c. zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika (Branko Piljek, Albert Kontak, Željko Marenić),

d. Predsjednik Verifikacionog povjerenstva Željko Šegina izvijestio je Skupštinu da su prisutna 53 člana od 69 delegiranih predstavnika, te da Skupština ima kvorum potreban za pravovaljani rad.

Ad. 3.

Predsjednik je podnio izviješće o radu za period od protekle Izborne skupštine.

Zajednica u ovom trenutku objedinjuje rad 159 sportskih udruga u kojima djeluje 4.300 aktivnih sportaša od najmlađih uzrasta do seniora i preko 4.000 rekreativaca, dakle sveukupno 8300 sportaša. Održano je 5 sjednica Izvršnog odbora sa 45 točaka dnevnog reda, te je na sjednicama prosječno sudjelovalo 12 od 15 članova Izvršnog odbora. Zahvalio je svim članovima Izvršnog odbora jer zbog njihove odgovornosti kvorum nikada nije bio upitan. Zajednica je u siječnju u Mariji Bistrici organizirala proglašenje najboljih sportaša Županije. Ovo događanje svake godine organiziramo na razini da za isto primamo priznanja eminentnih gostiju koji dolaze na proglašenje, a ove godine je to bilo posebno svečano. Veseli činjenica da naši sportaši svake godine postižu sve bolje rezultate na državnoj i međunarodnoj razini. Zajednica je organizator Olimpijade dječjih vrtića na kojima sudjeluje oko 600 djece iz 15 zagorskih vrtića. Preko programa HOO-a naše su članice, putem Zajednice kao predlagača projekata, ostvarile potporu od 320.000 kuna. Zajednica ima otvorenu internetsku stranicu koju je do sada posjetilo preko 300.000 osoba. Od 21-ne županijske sportske zajednice RH naša spada među 7 koje imaju otvorenu web stranicu. Stranica je dobra, ali postoji prostor za poboljšanje pogotovo u pogledu ažurnosti najave i izviješća događanja. Da bi Zajednica u potpunosti zadovoljavala tražene standarde vezane uz urudžbeno poslovanje na stručnu edukaciju uputili smo tajnika Zajednice. Predsjednik je suradnju sa Županijom ocijenio dobrom. Županija redovito izdvaja sredstva sukladno potpisanom ugovoru. S gradovima i općinama suradnja je verbalno dobra, ali u financijskom smislu, zbog ekonomske situacije u Zemlji, je u opadanju. Zajednica je u proteklih godinu dana imala dvije revizije. Predsjednik je izrazio zadovoljstvo izviješćem Županijske revizije, naročito u pogledu besprijekornog financijskog poslovanja Zajednice, a nalaz Državne revizije je uvjetan jer se stavke iz plana i programa rada ne mogu komparirati sa računskim planom.

Izviješće je jednoglasno prihvaćeno.

Ad. 4.

Realizaciju Plan rada i programa javnih potreba za 2013. godinu pojasnio je tajnik Zajednice. Za ovu točku je bitno da su, na temelju projekata realiziranih sa HOO-om, ostvareni prihodi veći od planiranih za cca 214.000 kuna.

Željko Marenić – Predlaže da se stipendiranje kategoriziranih sportaša proširi i na 4.,5. i 6. kategoriju.

Sanja Papišta – Predlaže da se na kraju godine sredstva koja nisu utrošena raspodijele na sportaše koji su do tada dobili stipendiju.

Robert Sedlar – Predlaže da se povećaju sredstva namijenjena stipendiranje vrhunskih sportaša.

Branko Piljek – Konstatira da su iznesena tri različita prijedloga. Predlaže da se napravi analiza kategoriziranih sportaša od 4. do 6. kategorije te da se nakon toga udrugama uputi prijedlog rješenja ove problematike.

Izviješće, sa gornjim prijedlogom, je jednoglasno prihvaćeno.

Ad. 5.

l. Blagajnik Zajednice Boris Roman Blažinić je obrazložio financijsko izviješće za 2013. godinu.

ll. Predsjednik Nadzornog odbora Zdravko Popović podnio je izviješće o izvršenoj kontroli financijske dokumentacije. Predsjednik NO-a izrazio je pohvalu blagajniku na način na koji se vodi financijsko poslovanje Zajednice.

Oba izvještaja su jednoglasno prihvaćena.

Ad. 6.

Plan rada i program javnih potreba za 2014. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 7.

Prijedlog odluke:

Članak 7. Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe je glasio: „Prijedloge za izbor najuspješnijih športaša, športašica i športskih ekipa županije te obrazloženja sa ovjerenim rezultatima od svojih granskih saveza daju svi klubovi i savezi i dostavljaju Zajednici do 20. prosinca za tekuću godinu. Iznimno se, uz napomenu o pravilno pristiglom prijedlogu, može dostaviti dopuna prijedloga do 31. prosinca tekuće godine i to samo za natjecanja koja se održavaju nakon 20. prosinca. Za takve prijedloge potrebno je dostaviti obavijest Zajednici do 20. prosinca tekuće godine.“

Članak 7. Pravilnika o izboru najboljeg športaša, športašice i športske ekipe mijenja se i glasi: „Prijedloge za izbor najuspješnijih športaša, športašica i športskih ekipa županije te obrazloženja sa ovjerenim rezultatima od svojih granskih saveza daju svi klubovi, savezi, Povjerenstvo za izbor i novinari te ih dostavljaju Zajednici do 15. prosinca za tekuću godinu. Uspjesi koji će biti postignuti do kraja kalendarske godine vrednovat će se za iduću kalendarsku godinu. Svi pristigli prijedlozi bit će proslijeđeni na uvid klubovima, savezima, Povjerenstvu za izbor i novinarima. Prijedlozi ostaju na javnoj raspravi do 18. prosinca s mogućnošću podneska primjedbi na dostavljene kandidature.“

Prijedlog izmjena je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 8.

Članovima Skupštine su se obratili zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek i predsjednik Gradskog vijeća Grada Zaboka Žarko Ivančić.