SKRAĆENI ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE

Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 23. 12. 2013. u Zaboku.

Prisutni: Stjepan Fotivec, Stjepan Merkaš, Andrija Jerneić, Robert Kontak, Ivica Balagović, Ivan Katušić Buković, Saša Kundih, Robert Špoljar, Zlatko Paučnik, Željko Stošić i Željko Šegina.
Odsutni: Ozren Hanžek, Stjepan Latin, Boris Galoić, i Stjepan Novačko (svi opravdano).
Sjednica je započela s radom u 18,15 sati.
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika 14. sjednice Zajednice,
2. Raspodjela sredstava za redovitu djelatnost udruga za 2014. godinu,
3. Košarkaški klub „Zabok“ (riješeno),
4. Opći  popis kategorija arhivskog i registraturnog gradiva,
5. Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva,
6. Određivanje domaćina proglašenja najboljih sportaša,
7. Izbor najboljih sportaša Zajednice,
8. Sportsko društvo „Olimp Mihanović“ – izviješće,
9. Zamolbe (SK „Medveščak“, Matija Lukina (riješeno), Skijaški savez KZŽ (riješeno),),
10. Razno.


Predsjednik Zajednice Stjepan Fotivec je pozdravio prisutne te predložio Dnevni red iz poziva za sjednicu dopunjen sa zamolbom Županijskog školskog športskog saveza KZŽ i novom točkom 9. Punomoć za licencu e-porezna za blagajnika Borisa Romana Blažinića. Na ovaj način dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 10. i 11.
Ovako dopunjeni Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Primjedbi na skraćene zapisnike nije bilo te je on verificiran jednoglasno.

Ad. 2.
Prijedlog odluke:
raspodjela sredstava 2014. godine    bodovi
1.    Nogometni savez Kzž                    516
2.    Zagorski kickboxing savez               64
3.    Športsko ribolovni savez Kzž           72
4.    Teniski savez Kzž                           136
5.    Stolnoteniski savez Kzž                 132
6.    Župan. streljački savez                   72
7.    Skijaški savez Kzž                         152
8.    Motociklistička zajednica Kzž            72
9.    Kuglački savez Kzž                         60
10.    Šahovski savez Kzž                      68
11.    Košarkaški savez Kzž                   220
12.    Savate savez Kzž                         72
13.    Savez za sport. rek. Sport za sve   22
14.    Planinarski savez Kzž                    10
15.    Žup. školski šport. savez              10
16.    Društvo športskih igara učenika     10
17.    Strelič. klub “Grofovi Konjski”        10
18.    Športsko društvo “Stubica”          10
19.    Triatlon klub “H. Kurelja”               5
20.    Nanbudo klub “M. Bistrica”           10
21.    Društvo za bor. sp. “Puntar”           5
22.    Rukometni klub „Bedekovčina“      10
23.    Rukometni klub Zabok                 10
24.    Športska udruga slijepih “Zagorje”  10
25.    Udruga kineziologa                        5
26.    Atletski klub R. Perišin                  10
27.    Tiatlon klub R. Perišin                   10
28.    ŽRK Zagorec Krapina                    10
29.    Streličarski klub „Oroslavje“             5
30.    Biciklistički klub Stubaki                 10
31.    Auto kl. Zagorje Oroslavje            10
32.    SD Olimp Mihanović                     10
33.    Karate klub Konjščina                  10
UKUPNO                                           1754

Ivan Katušić Buković – Postavlja pitanje zašto Teniski klub Zlatar dobiva posebna sredstva, a nije član Teniskog saveza.
B. Piljek – U dokumentaciji koju je predao Teniski savez i Teniski klub Zlatar je obrađen kao član Saveza. Dodatne sredstva odobrila je Županija, na što ima pravo po zakonu o proračunu.
S. Fotivec – Ovo pitanje nije dio točke dnevnog reda. Zajednica se nije miješala u djelokrug rada bilo kojeg saveza. Predlaže da tajnik zatraži odgovor od Teniskog saveza koji treba sam razriješiti pitanje svojeg članstva.
Ivan Katušić Buković – Teniski klub Zlatar se preko jednih novina izjasnio da nije u članstvu Teniskog saveza.
Nakon diskusije u kojoj je sudjelovala većina članova IO-a predloženo je da se prihvati prijedlog raspodjele sredstava za redovitu djelatnost udruga za 2014. godinu i prijedlog Predsjednika Zajednice za očitovanjem Teniskog saveza.
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

Ad. 3.
Prijedlog odluke:
Odobrava se isplata Košarkaškom klubu „Zabok“ u iznosu od 31.000,00 kuna temeljem Ugovora o korištenju sredstva iz proračuna Krapinsko – zagorske županije  2013. godinu. Temeljem Ugovora o korištenju sredstva iz proračuna Krapinsko – zagorske županije  2013. godinu za Košarkaški klub „Zabok“ predviđeno je 151.000,00 kuna.  „Zabok“. Ovom isplatom u potpunosti je realiziran dio ugovora potpisan za KZŽ. Ova odluka izvršena je sa prethodnom sjednicom IO-a.
Informacija je jednoglasno prihvaćena.

Ad. 4.
B. Piljek: Državni arhiv u Varaždinu je Zajednicu svrstao u 2. kategoriju arhivarske djelatnosti. Vezano uz to Zajednica treba donijeti odluke o Općem popisu kategorija arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja i Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva. Oba pravilnika su izrađena (u privitku pozivu za sjednicu) te je za iste pribavljeno pozitivno rješenje nadležnog Arhiva u Varaždinu. Glavni tajnik Zajednice prisustvovao je seminaru za arhivarsku djelatnost te za isti trba položiti ispit kad ga DAV organizira jer Zajednica bez kvalificirane osobe za navedenu djelatnost više neće moći djelovati.
I. Balagović – Predlaže da se izvrše izmjene vezane uz izdavanje originala spisa jer je moguće da, bez obzira na potpisan revers, originale Zajednica više nikad ne dobije natrag.
S. Fotivec – Predlaže da se točke 4. i 5. spoje i zajedno odglasaju.
Prijedlog odluke, uz dopunu Ivice Balagovića,  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 5.
Vidi točku 4.

Ad. 6.
Prijedlog odluke:
Temeljem podnesene ponude, Nogometnom klubu „Mladost“ Marija Bistrica dodjeljuje se organizacija proglašenja najboljih športaša Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu. Proglašenje će se održati u petak, 17. siječnja 2014. godine, u 17,45 sati u hotelu Bluesun u Marji Bistrici. Nogometni klub „Mladost“ Marija Bistrica ovom Odlukom ima obvezu osigurati salu za proglašenje, domjenak, razglas, voditelja i prigodni kulturno – umjetnički program. U svrhu troškova proglašenja organizatoru se odobrava isplata od 15.000,00 kuna za račun Nogometnom klubu „Mladost“ Marija Bistrica. Zajednica preuzima troškove pehara, priznanja, pozivnica i prezentacije.
Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 7.
Prijedlog odluke:
Na temelju čl. 18. Pravilnika o izboru najboljih športaša, športašice i športske ekipe proglašavaju se najbolji športaši Krapinsko – zagorske županije kako slijedi:

seniori                          predlagač
1.    Matija Lukina          Triatlon klub R. Perešin
2.    Filip Kontak            Skijaški savez
3.    Luka Lešković         Savate savez
3.    Ognjen Ledinščak    KBK Savez

seniorke
1.    Klara Sedlar    Kuglački savez
2.    Petra Hršak    Strelj ekipa SD V Trgovišće
3.    Marija Lukina    TK H. Kurelja

muška ekipa                 predlagač
1. Košarkaški kl. Zabok       Košarkaški k Zabok
2. NK Zagorec Krapina       Nogometni savez
3. Stolnoteniski kl Zabok    Stolnoteniski savez

ženska ekipa
1. Strelj ekipa SD V Trgovišće    Strelj ekipa SD V Trgovišće
2. SD Stubica                         SD Stubica
3. Stolnoteniski kl Zabok          Stolnoteniski savez

športaš 14-18
1.    Marko Šturlan    Ski kl Oroslavje
2.    Matija Mihalić    Streličarski kl. Oroslavje
3.    Kristijan Petek    Savate savez
3.    Martin Oborovečki    Streljčko društ.  V. Trgovišće

športašica 14-18
1.    Jana Vranić    Povjerenstvo
2.    Klara Cakol    Stolnoteniski savez
3.    Ana Frinčić    Ski kl Oroslavje

perspektivni 12-14
1. Petar Tomek      Nogometni savez
2. Karlo Franjčec    Stolnoteniski savez
3. Filip Tuđman      Savate savez

perspektivne 12-14
1.    Dora Kurečić    Ski kl Oroslavje
2.    Tamara Sinković    Kuglački savez
3.    Vinka Kovačić    Ski kl Oroslavje

godišnja nagrada za razvoj sporta
Radovan Cesarec    Društvo šport. igara učenika
Mario Čehulić         Nogometni savez
Stjepan Malarić      Nogometni savez
Davorin Posavec    KK Zabok
Đino Sinković        Savate savez

životno djelo
Cvetko Grabušić    Moto šp.  Zabok
Ivan Vrhovec        povjerenstvo

promicatelji zagorskog sporta
NK Klanjec – juniori    Nogometni savez
Slaven Ivančić          Croatia Jet Zagreb
Branko Kušan           Nogometni savez

športaš van županije
Matija Gregurić    Dinamo Zrinjevac

športašica van županije
Saša Tršinski    Ski klub Zagreb

najbolji sportaši iz ekipnih sportova
1. Robert Lež           Košarkaški k Zabok
2. Matija Matko         Nogometni savez
3. Tomislav Majcen    Nogometni savez
3. Predrag Maslić       ŠRD Jezera Bedek.

perspektivni van županije
Viktor Potočki           Bicklistički kl. Kalorija
Mihaela Oborovečki    HAŠK Mladost

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 8.
Prijedlog odluke:
Hrvatski olimpijski odbor pozitivno je riješio predloženi program za korisnika Sportsko društvo „Olimp Mihanović“ iz Tuheljskih Toplica. Od Sportskog društva „Olimp Mihanović“ traži se da hitno dostavi izviješće o realizaciji programu kako Zajednica i njezine članice ne bi došli pod sankcije HOO-a predviđene Programom za koji je SD „Olimp Mihanović“ dobio sredstva.
godine.
Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 9.
Prijedlog odluke:
Blagajniku Zajednice Borisu Romanu Blažiniću ovom se Odlukom daje punomoć za licencu e-porezna.
Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 10. Zamolbe:
a) Negativno se rješava zamolba Skijaškog kluba Medveščak za Willijama Petanjka.
Obrazloženje: Temeljem svojih akata Zajednica sufinancira rad klubova i stipendije pojedinaca koji djeluju na području Krapinsko-zagorske županije. Pozitivno rješenje ovakvih zamolbi u potpunosti bi urušilo transparentnost financijskog poslovanja Zajednice. Ovakav presedan povukao bi za sobom niz sličnih zamolbi od strane preostalih tridesetak mladih sportaša koji se natječu u klubovima van Županije, a  za čije pozitivno rješenje Zajednica nema uporišta u Pravilniku o financiranju.
Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

b) Prijedlog odluke: Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Matije Lukina, člana Triatlon kluba „Rudolf Perišin“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 6. 11. 2013. godine.  Stipendija za 2013. godinu iznosit će 300,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 10. 2013. i završetkom 31. 12. 2013. godine. Matiji Lukina isplaćena je stipendija do kraja kalendarske godine na temelju rješenja za III. kategoriju u mjesečnim iznosima od po 200 kuna. Isplata za navedena zadnja tri mjeseca bit će razlika do II. kategorije što ukupno iznosi 300,00 kuna. Ova odluka izvršena je sa prethodnom sjednicom IO-a.
Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

c) Prijedlog odluke: Skijaškom savezu KZŽ se odobrava avansna isplata prve dotacije za 2014. godinu (baza isplate 100.000 kuna).  Temeljem zamolbe sredstva doznačiti Skijaškom klubu Oroslavje. Povrat sredstava Skijaškom savezu KZŽ izvršit će se iz namjenskih sredstva za međunarodni Kup skiiroler  Oroslavje. Uplatu u iznosu od 8.616,78 kuna uplatiti na račun Skijaškog kluba Oroslavje. Ova odluka izvršena je sa prethodnom sjednicom IO-a.
Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

d) Prijedlog odluke:
Pozitivno se rješava zamolba Županijskog školskog športskog saveza vezana uz nastup SŠ Krapina na Svjetsko školsko prvenstvo u futsalu. Na temeljem Odluke o Pokroviteljstvu događanja u organizaciji saveza članica Zajednice (Broj: 032-04/09; Zabok, 14. 09. 2009.) odobrava se isplata od 700,00 kuna. Uplatu izvršiti za račun Županijskog školskog športskog saveza. Organizator natjecanja dužan je Zajednici dostaviti izviješće o događanjima za koje je Zajednica odobrila sredstava.
Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 11.
A. Kontak – Informira IO da je na Zimskoj Univerzijadi sudjelovalo dvoje naših sportaša (Edita Marenić i Filip Kontak). Filip Kontak je osvojio 50 mjesto od oko 80 natjecatelja.