ZAPISNIK

sa 2. sjednice Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 1. 4. 2015. godine u Zaboku.

Prisutni: Stjepan Fotivec, Ivica Balagović, Albert Kontak, Boris Galoić, Zdenko Kozina, Branko Krkalo, Saša Kundih, Božidar Ladišić, Željko Lukina, Zlatko Paučnik, Željko Stošić, Stjepan Latin i Tatjana Tuđa.

Odsutni: Stjepan Merkaš, Ozren Hanžek, Robert Špoljar i Ivan Katušić Buković.

Sjednica je započela s radom u 19,00 sati.

Dnevni red:

 1. Konstituiranje Izvršnog odbora,
 2. Revizija članstva Zajednice,
 3. Imenovanje Povjerenstva za provjeru točnosti podataka revizije dostavljenih podataka,
 4. Povjerenstvo za izbor najboljih sportaša KZŽ,
 1. Revizija financijskog poslovanja u dvije članice Zajednice,
 2. Druga dotacija udrugama i savezima,
 3. Isplate udrugama temeljem Ugovora sa Županijom (Teniski klub Zlatar i Nogometni savez),
 1. Stipendije za vrhunske sportaše (Matija Lukina, Predrag Maslić, Josip Pecigoš),
 2. Zamolbe (Nogometni savez, Planinarski savez (dvije zamolbe), ),
 1. Organizacija 14. olimpijskog festivala dječjih vrtića,
 2. Razno.

Predsjednik Zajednice Stjepan Fotivec je pozdravio prisutne i predložio je Dnevni red iz poziva za sjednicu uz dopune:

 1. a) Točka 8. – predlaže se dopuna sa zamolbama Ane Frinčić i Matije Mihalića.
 2. b) Točka 9. – predlaže se dopuna sa zamolbom Društva sportskih igara učenika
 3. c) Predlaže se dopuna sa novom točkom 11. Programi HOO-a. Ovom dopunom točka 11. Razno postala bi točka 12.

Ovako dopunjeni Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1.

Predsjednik je pozdravio sve članove Izvršnog odbora te je nove članove upoznao sa načinom djelovanja ovog tijela. Pozvao je sve članove na otvorenu raspravu o svim pitanjim iz statutarnog kruga djelovanja Zajednice te je konstatirao da će i dalje inzistirati na samostalnosti svih članica Zajednice.

Ad. 2.

Prijedlog odluke:

Od saveza i udruga članica Zajednice traži da dostave:

 1. Savezi – popis svih udruga članica saveza,
 2. Rješenja o upisu u Registar udruga RH saveza i svih udruga članica saveza,
 3. Udruge matičnim savezima popis svih članova natjecatelja sa datumom i godinom rođenja, OIB-om razvratan na seniore, juniore, kadete, starije pionire, mlađe pionire i limače (tablica u privitku),
 4. Popis trenera s napomenom koju selekciju trenira i kopije svih trenerskih diploma ili iskaznica ovjerenih od državnog saveza,
 5. Podatke o osobama ovlaštenim za zastupanje (ime, prezime, adresa, broj mobitela i e-mail),
 6. Savezi su dužni prikupiti traženo i dostaviti Zajednici do 15. 6. 2015. (molimo Vas da upozorite udruge da podatke ne šalju na Zajednicu!).

Udruge i savezi koji ne dostave tražene podatke neće sudjelovati u raspodjeli financijskih sredstava jer su traženi podaci ključni za ostvarivanje tih prava!

Članom udruge smatra se isključivo osoba koja kod udruge ima popunjenu člansku iskaznicu i za koje je putem zapisnika iz ove godine moguće nepobitno ustanoviti da su barem jednom nastupili u službenom natjecanju. Po analizi primljenih podataka Povjerenstvo za provjeru točnosti podataka izvršit će reviziju dostavljenih podataka.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 3.

Predlaže sljedeći sastav Odbora za provođenje revizije članstva Zajednice: Robert Špoljar (predsjednik), Božidar Ladišić (član) i Branko Krkalo (član).

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 4.

Predlaže sljedeći sastav Povjerenstva za izbor najboljih sportaša KZŽ: Tomislav Zrinščak, Stjepan Merkaš, Ivica Balagović, Tatjana Tuđa i Saša Kundih.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 5.

Prijedlog odluke: Unutarnja revizija članica Zajednice za 2014. godinu obavit će se u

Teniskom savezu i Ženskom rukometnom klubu Zagorec Krapina. Na temelju Odluke izvršnog odbora od 22. 4. 2013. reviziju će izvršiti Boris Roman Blažinić koji je imenovan Unutarnjim revizorom Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije. Reviziju navedenih udruga treba obaviti u trećem obračunskom razdoblju. Nalaz unutarnjeg revizora po provedenoj reviziji treba dostaviti Izvršnom odboru Zajednice.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 6.

Prijedlog odluke: Temeljem članka 32. Statuta Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije Izvršni odbor Zajednice na 2. sjednici održanoj 1. 4. 2015. donio je odluku o isplati druge dotacije udrugama i savezima kako slijedi (Skijaškom savezu je avansno isplaćeno 10.000 kuna zbog  specifičnosti natjecateljskih događanja. Za razliku od   2.587,37 kuna Savezu je umanjena isplata druge dotacije.):

baza 90.000,00
1. Nogometni savez Kzž 25.163,91
2. Zagorski kickboxing savez 3.121,11
3. Športsko ribolovni savez Kzž 3.511,24
4. Teniski savez Kzž 6.632,35
5. Stolnoteniski savez Kzž 6.437,28
6. Župan. streljački savez 3.511,24
7. Skijaški savez Kzž 4.825,26
8. Motociklistička zajednica Kzž 3.511,24
9. Kuglački savez Kzž 2.926,04
10. Šahovski savez Kzž 3.316,17
11. Košarkaški savez Kzž 10.728,80
12. Savate savez Kzž 3.511,24
13. Savez za sport. rek. Sport za sve 1.072,88
14. Wushu savez 1.463,02
15. Planinarski savez Kzž 487,67
16. Žup. školski šport. savez 487,67
17. Društvo športskih igara učenika 487,67
18. Strelič. klub “Grofovi Konjski” 243,84
19. Športsko društvo “Stubica” 487,67
20. Triatlon klub “H. Kurelja” 243,84
21. Društvo za bor. sp. “Puntar” 487,67
22. Rukometni klub Zabok 487,67
23. Športska udruga slijepih “Zagorje” 487,67
24. Udruga kineziologa 243,84
25. Atletski klub R. Perišin 487,67
26. Tiatlon klub R. Perišin 487,67
27. ŽRK Zagorec Krapina 487,67
28. Streličarski klub „Oroslavje“ 243,84
30. SD Olimp Mihanović 487,67
31. Karate klub Konjščina 487,67
32. Streličarski klub Budinščina 243,84
33. Aikido klub Hohoemi 121,92
UKUPNO 86.924,94

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 7.

Prijedlog odluke: Odobrava se isplata: Teniskom klubu Zlatar u iznosu 5.000,00 od predviđenih 5.000,00 kuna i Nogometnom savezu u iznosu od 40.000,00 kuna od predviđenih 40.000,00 kuna za sufinanciranje nogometnog instruktora temeljem Ugovora o korištenju sredstva iz proračuna Krapinsko – zagorske županije  2015. godinu.

Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 8.

Prijedlozi odluka:

 1. a) Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Matije Lukine, člana Triatlon kluba „Rudolf Perešin“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 6. 11. 2013. godine. Stipendija za 2015. godinu iznosit će 300,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 1. 2015. i završetkom 30. 9. 2015. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 2.700,00 kuna isplatiti na račun Matije Lukina.
 2. b) Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Predraga Maslića, člana ŠRD „Jezera“, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 8. 1. 2015. godine. Stipendija za 2015. godinu iznosit će 200,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 1. 2015. i završetkom 30. 9. 2015. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 1.800,00 kuna isplatiti na račun Predraga Maslića.
 3. c) Negativno se rješava zamolba o stipendiranju Josipa Pecigoša, člana ŠRD „Jezera“ jer navedeni nema boravište na području Krapinsko-zagorske županije.  Obrazloženje: Izvršni odbor je na 23. sjednici održanoj 29. 11. 2010. (Broj: 053-16/10) donio sljedeću odluku: „Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije stipendira sportaše, članove zagorskih klubova, od 1. do 3. kategorije koji se natječu u klubovima Krapinsko-zagorske županije i koji u njoj imaju prebivalište.“
 4. d) Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Ane Frinčić, članice Skijaškog kluba Oroslavje, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 11. 3. 2015. godine. Stipendija za 2015. godinu iznosit će 200,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 3. 2015. i završetkom 31. 12. 2015. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 2.000,00 kuna isplatiti na račun Ane Frinčić.
 5. e) Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Matije Mihalića, člana Streličarskog kluba Oroslavje, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 22. 9. 2014. godine. Stipendija za 2015. godinu iznosit će 300,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 1. 2015. i završetkom 31. 12. 2015. godine. Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 3.600,00 kuna isplatiti na račun Matije Mihalića.

Pod točkom 9.c. došlo je do rasprave vezane uz mogućnost stipendiranja sportaša koji se natjeću za klubove članice Zajednice a nemaju prebivalište na području KZŽ. Uz izraženu želju da se stipendiraju i ti sportaši ostalo se je kod ranije odluke jer bi drugačija odluka narušila financijsko poslovanje Zajednice. Procjena je da bi se kod pozitivne odluke moglo pojaviti još barem desetak takvih sportaša. U raspravi su sudjelovali svi prisutni članovi Izvršnog odbora.

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

Ad. 9.

Prijedlozi odluka:

 1. a) Pozitivno se rješava zamolba Planinarskog saveza KZŽ vezana uz organizaciju Susreta planinara KZŽ u Pregradi. Uplatu izvršiti za račun Planinarskog saveza KZŽ.
 2. b) Pozitivno se rješava zamolba Planinarskog saveza KZŽ vezana uz sufinanciranje knjige „Krapinsko planinarstvo kroz stoljeća“ u iznosu od 1.000,00 kuna.
 3. c) Pozitivno se rješava zamolba Društva sportskih igara učenika za podrškom pri organizaciji Sportskih igra učenika u 2015. godini.

Prijedlozi su jednoglasno su prihvaćeni.

Ad. 10.

Olimpijski festival dječjih vrtića ove je godine okupio 550 vrtićevaca iz 15 zagorskih vrtića. Manifestacija je dostigla razinu koju je teško nadmašiti te treba ustrajati na zadržavanju sadašnje kvalitete. Svi članovi Izvršnog odbora pozvani su na uključenje u realizaciju ovogodišnjeg festivala. Informacije su jednoglasno prihvaćene.

Ad. 11.

Izvršni odbor predlaže da se ove godine, sukladno odluci od prošle godine, HOO-u predlože programi koji prošle godine nisu ostvarili potporu, a uredno su prikupili svu potrebnu dokumentaciju. Prijedlog  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 12.

Nije bilo.