ZAPISNIK

sa 1. (izborne) Skupštine Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 16. ožujka 2015. godine u restoranu „Dunav“ u Svetom Križu Začretju

Dnevni red:

 1. Otvaranje sjednice i usvajanje Dnevnog reda,
 2. Izbor radnih tijela:
  1. radnog predsjedništva,
  2. izbor Verifikacionog povjerenstva,
  3. zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
  4. izviješće Verifikacionog povjerenstva,
  5. izbor Izbornog povjerenstva.
 3. Izviješće predsjednika o radu Skupštine Zajednice u proteklom mandatnom razdoblju,
 4. Realizacija Plan rada i program javnih potreba za 2014. godinu,
 5. Financijsko izviješće za period od 1. 1. do 31. 12. 2014. g.,
 1. izviješće blagajnika,
 2. izviješće Nadzornog odbora,
 1. Plan rada i program javnih potreba za 2015. godinu,
 2. Izmjene i dopune Statuta Zajednice,
 3. Izbor predsjednika Zajednice,
 4. Izbor dva dopredsjednika Zajednice (biraju se ponaosob),
 5. Izbor Izvršnog odbora,
 6. Izbor Nadzornog odbora,
 7. Odluka o zastupanju Zajednice,
 8. Slobodna riječ.

Skupština je započela s radom u 18,10 sati.

Skupštinu je otvorio predsjednik Zajednice g. Stjepan Fotivec. Pozdravio je sve prisutne članove Skupštine, zamjenika župana gospodina Anđelka Fereka Jambreka, pomoćnika glavnog tajnika za programe lokalnog sport Sinišu Krajača i domaćina načelnika Općine Sveti Križ Začretje Marka Kosa. Nakon predsjednika Skupštini se pozdravnim govorom obratio načelnik Općine Marko Kos.

Ad. 1.

Stjepan Fotivec – Predložio je Dnevni red sjednice iz poziva uz dopunu vezanu uz izmjene Poslovnika u točki 7.

Ovako dopunjeni Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 2.

Stjepan Fotivec – Predlaže Radno predsjedništvo u sastavu Željko Šegina (predsjednik), Sandra Belinić i Sandra Turković (članovi).

Prijedlog je jednoglasno su prihvaćen.

Željko Šegina – Zahvaljuje se na povjerenju te poziva sve članove Skupštine na konstruktivnost u radu sjednice.

Predsjedavajući Radnog predsjedništva na glasovanje daje sljedeće prijedloge za radna tijela Skupštine te :

 1. Verifikaciono povjerenstva: Ivica Vrančić (predsjednik), Valter Siladi i Mario Bajs (članovi).Prijedlog je jednoglasno su prihvaćen.
 2. Zapisničar – Branko Piljek te ovjerovitelji zapisnika – Valter Siladi i Mario Bajs. Prijedlog je jednoglasno su prihvaćen.
 3. Predsjednik Verifikacionog povjerenstva Ivica Vrančić izvijestio je Skupštinu da je sjednici prisutno 66 delegata od 80 članova Skupštine, te konstatira da Skupština ima kvorum potreban za pravovaljani rad.

d.Izbornog povjerenstva u sastavu: Radovan Cesarec (predsjednik), Franjo Kučko i Ljerka Kahlina (članovi). Prijedlog je jednoglasno su prihvaćen.

Ad. 3.

Stjepan Fotivec:

1.) U ovom mandatnom razdoblju su održane 4 Skupštine. Izborna skupština 4. saziva održana je 18. ožujka 2011. godine u Staroj školi u Mirkovcu, a potom su održane izvještajne Skupštine 19. ožujka 2012. u Oroslavju,18. ožujka 2013. u Konjščini i 17. ožujka 2014. u Zaboku. Na navedene 4 sjednice Skupštine obrađeno je 36 točaka dnevnog reda, Skupština je u prosjeku brojila 78 članova, od kojih je na sjednicama u prosjeku prisustvovalo58 članova.

2.) Održane su 22 sjednice Izvršnog odbora na kojima je obrađeno237 točaka dnevnog reda. Na sjednicama je prosječno sudjelovalo 12 od 15 članova Izvršnog odbora.

3.) Zajednica u ovom trenutku objedinjuje rad 155 sportskih udruga u kojima djeluje 4.300 aktivnih sportaša od najmlađih uzrasta do seniora i preko 4.000 rekreativaca.

4.) Preko programa HOO-a u četiri godine naše su članice,posredstvom Zajednice kao nositelja projekata, ostvarile potporu od 590.000 kuna.Zajednica je preko svojih projekata ostvarila 57.000 kuna prihodi od lokalne samouprave.

6.) Zajednica sa HOO-om svake godine organizira Olimpijski festival dječjih vrtića na kojima je kroz 4 godine sudjelovalo preko 2.000 djece.

7.) Materijalni troškovi rada Zajednice  koji se odnose na naknade tajnika, blagajnika i Izvršnog odbora iznosili su godišnje prosječno 100.000 kuna. Najbliža zajednica po troškovima je zajednica Karlovačke županije koja samo na jednog zaposlenog godišnje troše 160.000 kuna dok svi ostali imaju daleko veće troškove.Uštede materijalnih rashoda za ured Zajednice, koji sadrži troškove najma prostora, čišćenja, grijanja, električne energije, komunalne naknade, održavanja, poštansko-telefonskih usluga, uredskog materijala, kopiranja i drugih umnožavanja iznosile su oko265.000,00 kuna u protekle 4 godine.

8.) Sveukupni prihodi Zajednice za protekle četiri godine iznose 4.279.570,33 kune.

9.) Proglašenje najboljih sportaša Županije održana su u Bedekovčini, Krapini,  Mariji Bistrici i Gornjoj Stubici. Svečanost proglašenja dostigla je zavidnu razinu za koju smo dobili pohvale svih eminentnih gostiju.

10.) Zajednica ima otvorenu internetsku stranicu koju je do sada posjetilo preko 730.000 osoba. Od 21-ne županijske sportske zajednice RH naša spada među 7 koje imaju otvorenu web stranicu.

Izviješće predsjednika o radu Skupštine Zajednice u proteklom mandatnom razdoblju jednoglasno je prihvaćeno.

Ad. 4.

Tajnik Zajednice obrazložio je realizacija Plan rada i program javnih potreba za 2014. godinu (u prilogu Dnevnog reda).

Izviješće je jednoglasno su prihvaćeno.

Ad. 5.

 1. Blagajnik Boris – Roman Blažinić podnio je financijsko izviješće (u prilogu Dnevnog reda) za 2014. godinu.
 2. Predsjednik Nadzornog odbora Zdravko Popović podnio je izviješće o izvršenoj kontroli financijske dokumentacije (u prilogu Dnevnog reda). Ustvrdio je da se financijsko poslovanje vodi u skladu s financijskim propisima i za isto pohvalio blagajnika Borisa – Romana Blažinića.

Albin Šoban – Ne prihvaća ovakvo izviješće jer iz njega nije vidljivo koliko je koja udruga dobila sredstava. Određenih 40.000 kuna za nogometnog instruktora znači da je Zajednica samo dispečer sredstava. KOnstatira da se u izviješću mora vidjeti točno na koje su subjekte raspoređena sredstva.

Branko Piljek – Financijsko izviješće se ne može podnijeti ni u jednom drugom obliku nego u formi koju propisuju računovodstveni propisi. Svi članovi Izvršnog odbora zamoljeni su da sa svojim članovima obrade materijale te da zatraže dodatna pojašnjenja i izviješća kako bi ih pripremili za Skupštinu. Konstatira da je ova mogućnost propuštena, ali je blagajnik spreman u vrlo kratkom roku donijeti tražene podatke. U nastavku daje objašnjenje na koji se način donosi program Javnih potreba i koja je uloga Županije i Zajednice.

Na intervenciju većine članova Skupštine prekinuta je diskusija i pristupilo se glasanju.

Oba izvješća prihvaćena su sa 65 glasova za i jednim suzdržanim.

Ad. 6.

Tajnik Zajednice obrazložio Plan rada i program javnih potreba za 2015. godinu.

Plan rada i Program javnih potreba za 2015. godinu je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 7.

Branko Piljek – Obrazlaže nužne promjene u Statutu nužne zbog usklađenja sa novim Zakonom o udrugama uz dopunu u članku 26. u kojem se broj članova Izvršnog odbora povećava za dva tako da sada Izvršni odbor broji 17 članova. Tajnik ujedno obrazlaže nužnost usklađenja Poslovnika o radu Skupštine gdje u članku 25. broj članova Izvršnog odbora treba uskladiti sa brojem iz novog Statuta.

Oba prijedloga jednoglasno su prihvaćena.

Ad. 8.

Predsjednik Izbornog povjerenstva upoznaje članove Skupštine da je za predsjednika zaprimljena samo kandidatura Stjepana Fotiveca koji ima podršku 15 saveza i udruga te je podnesena kandidatura u skladu sa Statutom i Poslovnikom Zajednice. Izborno povjerenstvo predložilo je glasovanje o zapremljenom prijedlogu.

Za predsjednika Zajednice izabran je Stjepan Fotivec sa 65 glasova za i jednim protiv.

Ad. 9.

Predsjednik Izbornog povjerenstva upoznaje članove Skupštine da su za dopredsjednike zaprimljene kandidatureStjepana Merkaša i Ivice Balagovića koji imaju podršku 13 saveza i udruga te su podnesene kandidature u skladu sa Statutom i Poslovnikom Zajednice.Izborno povjerenstvo predložilo je glasovanje o zapremljenim prijedlozima.

Za dopredsjednike Zajednice jednoglasno su izabrani Stjepan Merkaš i Ivica Balagović.

Ad. 10.

Predsjednik Izbornog povjerenstva upoznaje članove Skupštine da je Predsjednik, u skladu sa Statutom i Poslovnikom Zajednice, predložio jedinstvenu listu od 14 članova Izvršnog odbora te da drugih prijedloga nije bilo.Izborno povjerenstvo predložilo je glasovanje o zapremljenim prijedlozima:

Galoić, Boris

Hanžek, Ozren

Katušić Buković, Ivan

Kontak, Albert

Kozina, Zdenko

Krkalo, Branko

Kundih, Saša

Ladišić, Božidar

Latin, Stjepan

Lukina, Željko

Paučnik, Zlatko

Stošić, Željko

Špoljar, Robert

Tuđa, Tatjana

Članovi Izvršnog odbora izabrani sa 65 glasova za i jednim suzdržanim.

Ad. 11.

Predsjednik Izbornog povjerenstva predlaže sljedeće kandidate za članstvo u Nadzornom odboru: Zdravko Popović (predsjednik), Tomislav Krčar i Cvetko Grabušić (članovi) i Marinko Hranić, Agata Šutina i Matija Lukina (zamjenici).

Članovi Nadzornog odbora izabrani su jednoglasno.

Ad. 12.

Predloženo je da, u skladu sa Statutom, Zajednicu u Skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora zastupa predsjednik Stjepan Fotivec.

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Ad. 13.

Skupštinu su pozdravili dožupan Anđelko Ferek Jambrek i pomoćnik glavnog tajnika za lokalni sport Siniša Krajač. Izrazili su zadovoljstvo suradnjom sa Zajednicom i čestitali svim izabranim dužnosnicima Zajednice.

Skupština završila s radom u 19,52 sati.