Zapisnik sa 5. sjednice Izvršnog odbora

ZAPISNIK sa 5. sjednice Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 17. 12. 2015. godine u Zaboku. Prisutni: Stjepan Fotivec, Ivica Balagović, Stjepan Merkaš, Albert Kontak, Branko Krkalo, Robert Špoljar, Željko Stošić, Saša Kundih, Vanja Brundula, Tatjana Tuđa, Zlatko Paučnik, Boris Galoić i Zdenko Kozina. Odsutni: Božidar Ladišić,Željko Lukina,Ozren Hanžek iStjepan Latin. Sjednici je prisustvovao…

Detaljnije...

Zapisnik sa 4. sjednice Izvršnog odbora

ZAPISNIK sa 4. sjednice Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 28. 9. 2015. godine u Zaboku.

Prisutni: Stjepan Fotivec, Ivica Balagović, Stjepan Merkaš, Albert Kontak, Branko Krkalo, Božidar Ladišić, Željko Lukina, Željko Stošić, Ozren Hanžek, Saša Kundih, Vanja Brundula, Stjepan Latin,Tatjana Tuđa, Zlatko Paučnik, Boris Galoić i Zdenko Kozina. Sjednici je prisustvovao i blagajnik Boris Roman Blažinić.

Odsutni: Robert Špoljar.

 Sjednica je započela s radom u 19,05 sati.

Detaljnije...

Zapisnik sa 3. sjednice Izvršnog odbora

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 29. 6. 2015. godine u Oroslavju.

Prisutni: Ivica Balagović, Stjepan Merkaš, Albert Kontak, Branko Krkalo, Božidar Ladišić, Željko Lukina, Željko Stošić, Ozren Hanžek, Saša Kundih, Ivan Katušić Buković,Stjepan Fotivec i Stjepan Latin.

Odsutni: Tatjana Tuđa, Zlatko Paučnik, Boris Galoić, Zdenko Kozina iRobert Špoljar.

 Sjednica je započela s radom u 19,10 sati.

Detaljnije...

Zapisnik sa 2. sjednice Izvršnog odbora

ZAPISNIK sa 2. sjednice Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 1. 4. 2015. godine u Zaboku. Prisutni: Stjepan Fotivec, Ivica Balagović, Albert Kontak, Boris Galoić, Zdenko Kozina, Branko Krkalo, Saša Kundih, Božidar Ladišić, Željko Lukina, Zlatko Paučnik, Željko Stošić, Stjepan Latin i Tatjana Tuđa. Odsutni: Stjepan Merkaš, Ozren Hanžek, Robert Špoljar i Ivan Katušić…

Detaljnije...

Skraćeni zapisnik sa 21. sjednice

SKRAĆENI ZAPISNIK sa 21. sjednice Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 23. 2. 2015. u 18,00 sati u Zaboku. Dnevni red: Verifikacija zapisnika 20. sjednice Zajednice, Izbor najboljih sportaša i sportašica KZŽ, Financijsko izviješće za period od 1. 1. do 31. 12. 2014. g., a) izviješće blagajnika, b) izviješće Nadzornog odbora, Godišnji popis imovine…

Detaljnije...

Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice

SKRAĆENI ZAPISNIK Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 22. 12. 2014. u 19,00 sati u Zaboku. Prisutni: Stjepan Fotivec, Stjepan Merkaš, Andrija Jerneić, Ivica Balagović, Ivan Katušić Buković, Stjepan Latin, Robert Špoljar, Zlatko Paučnik, Željko Stošić, Saša Kundih, Ozren Hanžek, Boris Galoić i Željko Šegina. Odsutni: Robert Kontak i Stjepan Novačko. Sjednica je započela…

Detaljnije...