Obavijest

OBAVIJEST

Proglašenje najboljih sportaša Krapinsko – zagorske županije održano je u 21. siječnja 2011. godine u Restoranu «Kušan» u Lugu Zabočkom.

Najboljim sportašima proglašeni su Matija Lukina i Petra Glavač, a najboljim ekipama Košarkaški klub “Zabok” i Ženski rukometni klub “Zagorec” Krapina.

 

Pravilnik o zaštiti zajednica

PRAVILNIK O ZAŠTITI ZAJEDNICA Temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09), čl.17. i 18. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04 i 106/07), čl.11. Pravilnika o vrednovanju, te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (NN 90/2002.), te čl. 32. Statuta, Izvršni odbor Športske…

Detaljnije...