Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice

SKRAĆENI ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 1. 10. 2012. u Zaboku. Prisutni: Stjepan Merkaš, Robert Kontak, Andrija Jerneić, Ivica Balagović, Boris Galoić, Željko Stošić, Saša Kundih, Robert Špoljar i Zlatko Paučnik. Odsutni: Stjepan Fotivec, Stjepan Latin, Željko Šegina, Ivan Katušić – Buković, i Stjepan Novačko (svi opravdano). Sjednica je…

Detaljnije...

Monografija zagorskog sporta

MONOGRAFIJA ZAGORSKOG SPORTA

Monografije zagorskog sporta može se nabaviti kod glavnog tajnika Zajednice (mob.: 098/303-909). Cijena monografije je 100,00 kuna.

Obavijest

OBAVIJEST

Proglašenje najboljih sportaša Krapinsko – zagorske županije održano je u 21. siječnja 2011. godine u Restoranu «Kušan» u Lugu Zabočkom.

Najboljim sportašima proglašeni su Matija Lukina i Petra Glavač, a najboljim ekipama Košarkaški klub “Zabok” i Ženski rukometni klub “Zagorec” Krapina.

 

Pravilnik o zaštiti zajednica

PRAVILNIK O ZAŠTITI ZAJEDNICA Temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09), čl.17. i 18. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04 i 106/07), čl.11. Pravilnika o vrednovanju, te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (NN 90/2002.), te čl. 32. Statuta, Izvršni odbor Športske…

Detaljnije...