SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 3. (izvještajne) sjednice Skupštine Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 18. ožujka 2013. s početkom u 19,10 sati  u Restoranu „Bolji život“ u Konjščini.

Dnevni red:
1. Usvajanje Dnevnog reda i verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice,
2. Izbor radnih tijela:
a. radnog predsjedništva,
b. izbor Verifikacionog povjerenstva,
c. zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
d. izviješće Verifikacionog povjerenstva,
3. Izviješće predsjednika o radu Zajednice u proteklom jednogodišnjem razdoblju,
4. Realizacija Plan rada i Program javnih potreba za 2012. godinu,
5. Financijsko izviješće za period od 1. 1. do 31. 12. 2012. g.,
I. izviješće blagajnika,
II. izviješće Nadzornog odbora,
6. Plan rada i Program javnih potreba za 2013. godinu,
7. Izmjene Statuta Zajednice,
8. Izmjene u članstvu Izvršnog odbora Zajednice,
9. Slobodna riječ.


Skupština je započela s radom u 19,10 sati.
Skupštinu je otvorio predsjednik Zajednice g. Stjepan Fotivec. Pozdravio je načelnika Općine Konjščina i sve prisutne članove Skupštine. Nakon uvoda Predsjednika Zajednice skupu se pozdravnim riječima obratio načelnik Općine Konjščina Mirko Krznar.

Ad. 1.
Dnevni red je bez primjedbi jednoglasno prihvaćen. Primjedbi na zapisnik nije bilo i on jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2.
Jednoglasno su prihvaćeni sljedeći prijedlozi radnih tijela Skupštine:
a. Radnog predsjedništva u sastavu: Željko Šegina – predsjednik, Stjepan Merkaš i Boris Galoić – članovi,
b. Verifikacionog povjerenstva u sastavu: Valter Siladi– predsjednik, Saša Kundih i Ivica Vrančić – članovi.
c. Zapisničara – Branko Piljek te ovjerovitelja zapisnika – Albert Kontak i Tanja Tuđa.
d. Predsjednik Verifikacionog povjerenstva Valter Siladi izvijestio je Skupštinu da je prisutno 47 članova od 74 delegirana predstavnika, te da Skupština ima kvorum potreban za pravovaljani rad.

Ad. 3.
Predsjednik je podnio izviješće o radu za period od protekle Izborne skupštine.
Zajednica je u siječnju u Krapini organizirala proglašenje najboljih sportaša Županije. Ovo događanje svake godine organiziramo na razini da za isto primamo priznanja eminentnih gostiju koji dolaze na proglašenje. Veseli činjenica da naši sportaši svake godine postižu sve bolje rezultate na državnoj i međunarodnoj razini. Zajednica je organizator Olimpijade dječjih vrtića na kojima sudjeluje oko 600 djece. Preko vrtića i naših udruga članica obilježen je Dan HOO-a. Ove smo godine, po prvi puta, realizirali projekt „Odaberi sport“ koji je ocijenjen kao najbolje organizirani projekt u cijeloj Hrvatskoj,  a izviješće je kao uzorno proslijeđeno svim Zajednicama. Izvršni odbor je od tada do danas održao šest sjednica sa 60 točaka dnevnog reda. Zajednica je, kao predlagač programa, sa HOO-om i Skijaškim klubom Oroslavje i Nogometnim klubom Matija Gubec realizirala dva projekta u ukupnom iznosu od 106.600 kuna. Za ovu su godinu također raspisana dva programa koje udruge trebaju stručno pripremiti kako bi ih HOO mogao prihvatiti. Predsjednik je suradnju sa Županijom ocijenio dobrom. Županija redovito izdvaja sredstva sukladno potpisanom ugovoru, ali misli da bi ta sredstva mola biti viša. S gradovima i općinama suradnja je verbalno dobra, ali u financijskom smislu, zbog ekonomske situacije u Zemlji, je u opadanju. Zajednica je u proteklih godinu dana imala dvije revizije. Predsjednik je izrazio zadovoljstvo izviješćem Županijske revizije, naročito u pogledu besprijekornog financijskog poslovanja Zajednice, a nalaz Državne revizije još čekamo.
Izviješće je jednoglasno prihvaćeno.

Ad. 4.
Realizacija Plan rada i Program javnih potreba za 2012. godinu je jednoglasno prihvaćena.

Ad. 5.
l. Blagajnik Zajednice Boris Roman Blažinić je obrazložio financijsko izviješće za 2012. godinu.
ll. Predsjednik Nadzornog odbora Zdravko Popović podnio je izviješće o izvršenoj kontroli financijske dokumentacije. Predsjednik NO-a izrazio je pohvalu blagajniku na način na koji se vodi financijsko poslovanje Zajednice.
Oba izvještaja su jednoglasno prihvaćena.

Ad. 6.
Plan rada i Program javnih potreba za 2013. godinu jednoglasno su prihvaćeni.

Ad. 7.
Tajnik Zajednice B. Piljek predložio je da se učini izmjena u članku 16. Statuta Zajednice koji je glasio: „Članice Zajednice biraju predstavnike u tijela Zajednice na način utvrđen ovim Statutom i njihovim aktima“. U isti članak dodaje se novi stavak koji glasi: „U upravljačkim tijelima Zajednice zastupljenost žena, u pravilu, iznosi minimalnoj 40%.“Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Marijan Tupek – Ovakve izmjene Statuta su nasilno uključivanje žena u sport i politiku. Konstatira da ne vidi nikakve zapreke da se žene kandidiraju i budu izbrane na bilo koju funkciju.
Miljenko Krkalo – Ne vidi potrebe raditi razlike na spolnoj razini. Ocjenjuje da su ovakve izmjene nepotrebne.
Sanja Papišta – Prijedlog tajnika ide za poštivanjem preporuka i odluka Saborskog odbora. Predlaže da se izmjene usvoje kako Zajednica mogla aplicirati na proračunska sredstva.
Prijedlog izmjena Statuta je prihvaćen sa jednim glasom protiv i jednim suzdržanim.

Ad. 8.
Umjesto Berislava Forjana i Dragutina Črnjevića u Izvršni odbor Zajednice jednoglasno su izabrani Zlatko Paučnik i Ozren Hanžek.