SKRAĆENI ZAPISNIK

Izvršnog odbora Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održane 22. 12. 2014. u 19,00 sati u Zaboku.

Prisutni: Stjepan Fotivec, Stjepan Merkaš, Andrija Jerneić, Ivica Balagović, Ivan Katušić Buković, Stjepan Latin, Robert Špoljar, Zlatko Paučnik, Željko Stošić, Saša Kundih, Ozren Hanžek, Boris Galoić i Željko Šegina.

Odsutni: Robert Kontak i Stjepan Novačko.

Sjednica je započela s radom u 19,05 sati.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 19. sjednice Zajednice,
 2. Proglašenje najboljih sportaša KZŽ – izbor domaćina (obavijest),
 3. Izbor najboljih sportaša i sportašica KZŽ,
 4. Posjet Baranji i Vukovaru – izviješće,
 5. Izvršenje Programa javnih potreba za 2014. godinu,
 6. Raspodjela sredstava za redovitu djelatnost udruga za 2015. godinu,
 7. Stipendiranje kategoriziranih sportaša (Matija Grabrovečki, Ines Pintarić, Nenad Šipek),
 8. Dotacija Košarkaškom klubu Zabok (izvršeno),
 9. Zamolbe (Savate savez, izvršeno)
 10.    Razno

Predsjednik Zajednice Stjepan Fotivec je pozdravio prisutne, te predložio Dnevni red iz poziva za sjednicu. Dnevni red je dopunjen sa sljedećim točkama: Izviješća udruga i saveza o realizaciji programa i godišnje financijsko izviješće (točka 10.) izamolba KBK saveza vezana uz točku 6. dnevnog reda.

Ovako dopunjeni i izmijenjeni Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Primjedbi na skraćeni zapisnik nije bilo te je on verificiran jednoglasno.

Ad. 2.

Prijedlog odluke:

Proglašenje najboljih sportašica i sportaša za 2014. godinu u izboru Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije održat će se 23. siječnja 2015. godine s početkom u 17,45 sati u „Malom dvorcu“ u Gornjoj Stubici.Domaćinstvo proglašenja dodjeljuje se sportskoj zajednici Gornje Stubice tj. Nogometnom klubu Matija Gubec te Triatlon i Atletskom klubu Rudolf Perešin.Domaćin ovom Odlukom ima obvezu osigurati salu za proglašenje, domjenak, razglas, voditelja, sredstva za Power Point prezentaciju i prigodni zabavni program.U svrhu troškova proglašenja organizatoru se odobrava isplata od 15.000,00 kuna za račun Nogometnom klubu Matija Gubec. Iznos od 10.000,00 kuna isplatit će se u ovoj, a 5.000,00 kuna naredne godine.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 3.

Prijedlog odluke:

seniori predlagač muška ekipa predlagač
1. Matija Lukina Triatlon R. Perišin 1. Košarkaški kl Zabok Košark. klub Zabok
2. Ognjen Ledinščak KBK savez 2. Atletski kl R Perešin Atletski kl R Perešin
3. Matija Grabrovečki Atletski R. Perišin 3. Stolnot. klub Zabok Stolnoteniski savez
seniorke ženska ekipa
1. Klara Sedlar kuglački savez 1. Atletska ekipa SD Stubica SD Stubica
2. Petra Hršak Streljački savez 2. ŽNK Pregrada Nogometni savez
3. Andreja Šćukanec Hopinski Povjerenstvo 3. SD V Trgovišće Streljački savez
športaš 14-18 godišnja nagrada za razvoj sporta
1. Matija Mihalić Strelič klub Oroslavje Anđelko Horvat Ribolovni savez
2. Martin Oborovečki Streljački savez Stjepan Osredečki Nogometni savez
3. Tomislav Žiger Streljački savez Dražen Šimunić Nogometni savez
športašica 14-18 Robert Špoljar Wushu savez
1. Jana Vranić PK Olimp Terme Tuhelj Boris Vodolšak Krapinski športski savez
2. Mihaela Žukina TK H Kurelja životno djelo
3. Gabrijela Bubanko SD Stubica Stjepan Frinčić Teniski Savez
perspektivni 12-14 Srećko Tisanić KkZabok
1. Nikola Hranić Motocikl. zajednica promicatelji zagorskog sporta
2. Karlo Franjčec Stolnoteniski savez PK Olimp Terme Tuhelj PK Olimp Terme Tuhelj
3. Rene Ilić Javorić Wushu savez Šahovski klub Straža Šahovski savez
3. Oliver Kukas Šahovski savez Škol. sp. dr. SŠ Krapina Gaj Žup. škol. šp. savez
perspektivne 12-14 Zagorje Adventure Team Povjerenstvo
1. Vinka Kovačić Skijaški savez športaš van županije
2. Dora Kurečić Skijaški savez Ivan Kukolja Povjerenstvo
3. Magdalena Milošević Streljački savez športašica van županije
perspektivni van županije Ivana Habazin Udruga za sp. rekr.
Viktor Potočki Biciklistički kl Stubaki najbolji sportaši iz ekipnih sportova
Tamara Sinković Kuglački savez 1. Robert Lež Košarkaški klub Zabok
Fair Play Srećko Margetić 2. Darko Kunštek Nogometni savez
3. Tihomir Vančina Nogometni savez

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, osim za nagradu za životno djelo gdje je jedan član bio suzdržan.

Ad. 4.

Posjet Baranji i Vukovaru ocijenjen je kao uspješan i koristan. Uspostavljeni su kontakti sa čelnicima Baranjske sportske zajednice te su u Vukovaru posjećena sva povijesna mjesta gdje je odana počast poginulima vukovarskim braniteljima i civilima. Zahvaljeno je Saši Kundihu koji je besprijekorno organizirao program posjete. U raspravi su sudjelovali Stjepan Fotivec, Željko Šegina, Željko Stošić i Andrija Jerneić. Svi troškovi osim troškova autobusa ocijenjeni su primjerenim.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 5.

Prijedlog Izviješća o realizaciji Plan i program javnih potreba Športske zajednice KZŽ za 2014. godinu:

Realizacijom ciljeva djelovanja, sukladno Statutu, Zajednice je da svojim djelovanjem pridonosila: razvitku i promicanju športa na području Županije, poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa, razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko-rekreacijskih aktivnosti građana i osoba osoba s posebnim potrebama, promicanju odgojnih funkcija športa, fair play-a, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom i širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica je u svom djelokrugu: utvrđivala i ostvarivala politiku promicanja športa na području Županije, poticala i promicala šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom, sudjelovala, zajedno sa školskim športskim savezom, u predlaganju javnih potreba koje se odnose na provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži, obavljala zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa športa, usklađivala aktivnosti svojih članica, objedinjavala i usklađivala programe športa te predlagala program javnih potreba u športu Krapinsko –zagorske županije, sudjelovala u njegovu ostvarenju, te podnosila izviješća o realizaciji programa, utvrđivala kriterije i postupak izbora, te birala najbolje športaše i športske udruge Županije, skrbila o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređivala opseg i način ostvarivanja njihovih prava, sudjelovala u stvaranju uvjeta za pripremu športaša za međunarodna natjecanja, sudjelovala u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima, sudjelovala u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih, sudjelovala u skrbi o javnim športskim građevinama, promicala stručni rad u športu, obavljala i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i Statutom Zajednice.

Realizacija financijskog plana Zajednice:

Prihodi
plan realizirano
1. Prihodi sredstava iz Proračuna Krapinsko – zagorske županije   za realizaciju programa javnih potreba u sportu 2014. godine 909.000,00 929.000,00
2. Donacije gradova i općina za Olimpijski festival dječjih vrtića 5.500,00
3. Doznaka HOO 18.000,00
4. Kamate a vista 178,82
0,00
UKUPNI PRIHODI ZA 2014. GODINU 952.678,82
Rashodi
Program plan Iznos za utrošiti
1. sredstva za redovitu djelatnost članica Zajednice temeljem Pravilnika 432.890 480.215,90
2. namjenska sredstva za ŠD “Olimp Mihanović” 54.000 54.000,00
3. namjenska sredstva za Košarkaški klub Zabok 120.000 140.000,00
4. namjenska sredstva za organizaciju rada nogometnog instruktora 40.000 40.000,00
5. sredstva za olimpijadu dječjih vrtića 25.000 26.568,11
6. namjenska sredstva za međunarodni Kup skiiroler  Oroslavje 40.000 40.000,00
7. namjenska sredstva za vrhunske športaše (stipendije) 50.000 22.600,00
8. materijalni troškovi Zajednice 113.110 112.159,63
9. namjenska sredstva za Teniski klub Zlatar 8.000 8.000,00
10. namjenska sredstva za proglašenje najboljih športaša 26.000 25.042,10
UKUPNI RASHODI ZA 2014. GODINU 948.585,74 4.093,08

Zajednički programi HOO-a i lokalnih športskih zajednica.

HOO svake godine raspisuje natječaj za sufinanciranje programa lokalnih športskih zajednica. Udruge su u 2014. godini planiraju od HOO za zajedničke programe ostvariti 250.000,00 kuna (ovaj prihod ne odnosi se na financiranje od strane Županije). Ove je godine realiziran jedan projekt u iznosu od144.582,43 kune.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 6.

U sklopu ove odluke vođena je rasprava vezana za zamolbu kickboxing
saveza koji nije predao plan i program rada ni financijski plan za 2015.
godinu. Prihvaćena je isprika saveza vezana za kašnjenje dokumentacije, ali je
konstatirano da ona pravovaljano nije dostavljeni niti za ovu sjednicu. Naime,
predana dokumentacija obuhvaća tri alineje koje ne mogu biti plan rada, a
financijskog plana uopće nema. U raspravi u kojoj su sudjelovali Stjepan
Fotivec, Željko Šegina, Željko Stošić, Robert Špoljar i Ivan Cesarec zaključeno
je da se ovakva zamolba ne može uvažiti, ali da će Zajednica KBK savezu pomoći
oko pojedinih programa za koje će, temeljem ranijih odluka, KBK savez
zatražiti. Savez se upućuje na suradnju sa Zajednicom vezanu uz pomoć prilikom
dostavljanja traženih podataka.

Prijedlog raspodjele
sredstava za redovitu djelatnost udruga za 2015. godinu:

raspodjela sredstava 2015. godine bodovi
baza
1. Nogometni savez Kzž 516
2. Športsko ribolovni savez Kzž 72
3. Teniski savez Kzž 136
4. Stolnoteniski savez Kzž 132
5. Župan. streljački savez 72
6. Skijaški savez Kzž 152
7. Motociklistička zajednica Kzž 72
8. Kuglački savez Kzž 60
9. Šahovski savez Kzž 68
10. Košarkaški savez Kzž 220
11. Savate savez Kzž 72
12. Savez za sport. rek. Sport za sve 22
13. Wushu savez 30
14. Planinarski savez Kzž 10
15. Žup. školski šport. savez 10
16. Društvo športskih igara učenika 10
17. Strelič. klub “Grofovi Konjski” 5
18. Športsko društvo “Stubica” 10
19. Triatlon klub “H. Kurelja” 5
20. Društvo za bor. sp. “Puntar” 10
21. Rukometni klub Zabok 10
22. Športska udruga slijepih “Zagorje” 10
23. Udruga kineziologa 5
24. Atletski klub R. Perišin 10
25. Tiatlon klub R. Perišin 10
26. ŽRK Zagorec Krapina 10
27. Streličarski klub „Oroslavje“ 5
28. Biciklistički klub Stubaki 10
29. SD Olimp Mihanović 10
30. Karate klub Konjščina 10
31. Streličarski klub Budinščina 5
32. Aikido klub Hohoemi 2,5

Prijedlog odluka  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 7.

Prijedlog odluka:

 1. a) Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Matije Grabrovečkog, člana Atletskog kluba Rudolf Perešin, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 22. 9. 2014. godine.  Stipendija za 2014. godinu iznosit će 200,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 7. 2014. i završetkom 31. 12. 2014. godine.Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 1.200,00 kuna isplatiti na račun Matije Grabrovečkog.
 2. b) Pozitivno se rješava zamolba o stipendiranju Ines Pintarić, članice Streličarskog kluba Grofovi Konjski, na temelju Rješenja o kategorizaciji od 17. 11. 2014. godine.Stipendija za 2014. godinu iznosit će 200,00 kuna mjesečno, s početkom obračuna od 1. 10. 2014. i završetkom 31. 12. 2014. godine.Jednokratnu isplatu stipendije u iznosu od 600,00 kuna isplatiti na račun Ines Pintarić.
 3. c) Nenad Šipek je dostavio rješenje o kategorizaciji bez popratnog dopisa kluba za koji je nastupao ove godine. Bez popratnog dopisa, tj. zamolbe matičnog kluba isplata stipendije nije moguća.

Prijedlozi odlukasu jednoglasno prihvaćeni.

Ad. 8.

Odobrava se isplata Košarkaškom klubu „Zabok“ u iznosu od 20.000,00 kuna temeljem Dodatka Ugovoru o korištenju sredstva iz proračuna Krapinsko – zagorske županije  2014. godinu.Temeljem Dodatka Ugovoru o korištenju sredstva iz proračuna Krapinsko – zagorske županije  2014. godinu za Košarkaški klub „Zabok“ predviđeno je 140.000,00 kuna. Uplatu u iznosu od 20.000,00 kuna izvršiti na račun Košarkaškog kluba „Zabok“. Ovom isplatom u potpunosti je realiziran dio Ugovora potpisan za KZŽ.

Ozren Hanžek je prisutne upoznao sa rezultatima kluba u prvenstvu i uspjehom u kupu te je sve pozvao na četvrtfinalnu utakmicu kupa protiv Cedevite.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 9.

Prijedlog odluke o dostavi Izviješća o realizaciji plana i programa rada i financijsko izviješće:

Udruge i savezi koji su participirali u raspodjeli sredstava Športske zajednice dužni su dostaviti Izviješće o realizaciji plana i programa rada i financijsko izviješće.Izviješće o realizaciji plana i programa rada i financijsko izviješće treba dostavi u roku os 60 dana od isteka obračunskog razdoblja, tj. do 28. 2. 2015. godine.Udruge i savezi koji do traženog roka ne dostave izviješća neće sudjelovati u raspodjeli sredstava za 2015. godinu. Sastavni dio ove odluke je tablični obrazac formiran na temelju općeg računskog plana.

Prijedlog odluke  je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 10.

Nije bilo.